Polgár Zoltán

Békés város alpolgármestere

Bemutatkozás

Polgár Zoltánnak hívnak és gyermekkorom óta Békésen élek. A Karacs Teréz utcában nőttem fel. Feleségemmel, Marikával - aki fodrász - a Keserű soron alapítottunk családot és neveljük két gyermekünket Sárát és Zoltánt.

Életem vezérlő-csillagai a sport, a közösségi élet és az ezeket átszövő szervező munka. Végigjártam a békési kézilabdasport színtereit: játékosként eljutottam a csapatkapitányságig, dolgoztam játékvezetőként és másodállásban a klub vezetője voltam. A sport mutatta meg nekem a küzdelem emberi arcát, adott életre szóló barátságokat és máig ható tanulságokat. Csapatjátékosnak tartom magam: korábban játékosként, később pedagógusként és napjainkban, a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ igazgatóhelyetteseként dolgozva. Álljanak hát most itt közös jövőnk, elképzeléseink, és a terveink:

Hiszek a közösség mindenek fölötti erejében. Hiszek a munka becsületében, az összefogás értékében. Hitem szerint a jövőhöz vezető út nem a vakszerencse, nem az ígéretek kérdése. Itt élve testközelből élem meg a kerületünk, Bánhida mindennapjait. Látom az itteni erősségeket és akadályokat egyaránt. A választásokig folyamatosan, és azután is megtartandó lakossági találkozókon - és akár az internetes fórumokon is - megtalálhatjuk, meg fogjuk találni a közös hangot, kialakítjuk közös stratégiánkat szűkebb környezetünk jövőjének megformálására. Mindehhez az Önök aktív közreműködése, felügyelete adhatja meg felhatalmazást. Önkormányzati képviselőként és alpolgármesterként az Önök érdekeinek feltétel nélküli képviselete lesz a feladatom a testületben.

Csapatjátékosként szót kell ejtenem Kálmán Tibor pogármesterről és képviselő társaim közös munkájáról: A körzeti munkánkban az általam is kitűzött célokat kell a legfontosabbnak tartanunk. A körzetek lakóiból azonban összeáll városunk Békés lakossága, képviselőikből a képviselőtestület. A feladatok, a terhek, a sikerek és az örömök közössé válnak.

Közössé válnak de nem adódnak össze, inkább megosztódnak. A megosztott feladatok és terhek könnyebbednek, ellenben a megosztott sikerek és örömök többszöröződnek. A választópolgárok közreműködése és felügyelete, a polgármester, a képviselők - Én és a csapatunk - munkája és alázata tömörítheti egybe azt amit közösségnek hívunk. KÖZÖSSÉGNEK, tiszta SZÍVVEL, tiszta LÉLEKKEL.

Megköszönöm eddigi figyelmüket! Mi Békésért Vagyunk!

Hírek, információk:

2022-08-11 12:34:00

Alföldvíz válasz

Jellemzően a csőfalon kiülepedett vas- és mangánlerakódás leválása okozta a Békés több pontján észlelt vízminőségi problémákat, az ivóvíz elszíneződését – tájékoztatott az Alföldvíz Zrt.

Mint arról néhány nappal ezelőtt beszámoltam, levélben kerestem meg a céget amiatt, mert lakosság az elmúlt hetekben több alkalommal, a település több részén is vízminőségi problémákat tapasztalt. Kértem a szolgáltatót, hogy kiemelten figyeljenek erre.

Mint válaszukban kifejtették, az úgynevezett biofilm leválását a megváltozott áramlási viszonyok okozzák. Az áramlás irányának megváltozását a jelenlegi száraz nyári időszakban megnövekedett csőtörések és egyéb, például tűzcsapokon történő vízvételezések is eredményezhetik. Úgy fogalmaztak, hogy a víz zavarossága esztétikai problémát jelent, esetlegesen kellemetlen szagérzetet okoz, egészségügyi kockázatot nem jelent.

Megerősítették, hogy egyes településrészekre vonatkozóan több felhasználótól is érkezett telefonos bejelentés a cég diszpécser szolgálatához az elmúlt időszakban, így – tették hozzá – azonnal intézkedni tudtak, és a hálózat öblítésével orvosolták a problémát. A telefonhívások alkalmával javasolták a felhasználóknak, hogy a beavatkozásokat követően a házi vezetékeken is végezzenek öblítést a zavarosság megszűnéséig.

Kérték, hogy bármilyen vízhiánnyal kapcsolatos vagy vízminőségi problémát tapasztalnak, jelezzék azt a társaság 24 órában, ingyen hívható 06/80-922-333-as Call Centeres telefonszámán. Így munkatársaik azonnal megkezdhetik a helyszíni intézkedések végrehajtását.


2022-08-10 08:17:00

Munkatársi értekezlet a Sportcsarnokban

A közelgő Madzagfalvi Napokkal, ezúttal elsősorban a rendezvénysorozat sportprogramjaival kapcsolatban tartottunk megbeszélést a sportcsarnokban.

A sport a kezdetektől fontos része a Madzagfalvi Napoknak, idén sem lesz ez másként. Ezért is tartottuk lényegesnek, hogy minden pontos működjön majd ezen a téren is.


2022-08-07 08:00:00

Múltidéző - szerelmi dráma

Szerelmi dráma – filmbe illő jelenet felemás befejezéssel

1900-ban egy különösen szerelmi történetről számolt be a Békés című újság. Minek is van szerelem – ezt a címet adta a vitriolos tollú újságíró a cikknek.

„Minek is van szerelem ... érzi a dal bánatos hatását Szász Lajos békési ácslegény, aki nagyon szerette Csiszár Margitot és ő is viszonozta, ámde úgy szokott történni az életben, hogy a szülők nem annyira a 100 % Celsiust szeretik a kérőkben mint inkább azt, ki el tudja tartani a leányukat. Így történt ez alkalommal is, hogy Szász Lajosnak fiatal korával ellenkező arányban álló nagy szerelme daczára is az idősebb Harmathi Istvánt szánták leányuknak, s midőn pedig ezt megtudta az ácslegény nehéz lett a szíve, és a korcsmába ment, hogy a feje is utolérje a szívét, így felkészülve revolverét vette kezébe 1899. május 24-én elhatározva, hogy úgy önmagát, mint Margitot elemészti és midőn Margit szeretsz-e kérdésére tagadólag felelt, elsütötte a revolvert, melyből a golyó a feje felett fúródott a falba — a zajra berohantak a szülők — a gavallér pedig kiszökve a Körösbe ugrott, honnan a rend őrei kihalászták. A főtárgyaláson is nagy szerelmével védekezett, és bánatjával, hogy Margit már Harmathi Istvánná lett, és ezt figyelembe véve a bíróság Tóth Ferencz közvádló indítványára csak 10 napi elzárást szabott reá, és most azon nótát énekli egyedül minek is van. ”


2022-08-06 12:00:00

Magyarittabé érkezés

Megérkeztünk testvértelepülésünkre

Megérkeztünk testvértelepülésünkre, a vajdasági Magyarittabére dr. Bocskay Árpád aljegyző úrral, Csibor Géza és Füredi János önkormányzati képviselő urakkal közösen. A következő napokban küldöttségünk a falunapi programokon vesz majd részt.


2022-08-05 10:16:00

Madzagfalvi Véradás beharangozó

Augusztus 19-én és 20-én ismét megrendezi a Madzagfalvi Véradást Barta István Zoltán és Magyar Vöröskereszt Békés megyei szervezete városunkban, a Barta udvarban.

Arra kérek, mindenkit, hogy ha lehetősége engedi, vegyen részt az eseményen, és segítse annak nemes céljait. Mindez különösen lényeges, mert nyáron hagyományosan kevesebben adnak vért, így óriási szükség van a vérre.

Nagyon fontos társadalmi ügyről lévén szó, természetesen én is adok majd vért, és a támogatom is a rendezvényt.

Óriási köszönet és elismerés Barta István Zoltánnak és a Vöröskeresztnek a munkájukért.


2022-08-04 13:56:00

Tanévkezdési támogatás

Nánási László ügyvezetővel egyeztetve tanévkezdési támogatással segítjük a BKSZ Kft. gyermekeket nevelő munkatársait.

Ez a mostani támogatás 12 családot fog érinteni a cégnél. A szükséges összeget az önkormányzati cég saját maga gazdálkodta ki. Az augusztusi-szeptemberi időszak mindig komoly terheket ró a gyermekes szülőkre, az óvodai, iskola költségek jelentősek. Ezt próbáljuk enyhíteni különböző támogatásokkal.

Az önkormányzatnál ezekben a napokban is azon dolgozunk, hogy a városi tanévkezdési támogatást a nehéz gazdasági helyzetben is biztosítsuk a családok részére.


2022-08-03 09:16:00

Fekete-Körös sor

A választókerületemhez tartozó Fekete-Körösön végeztek csatornatisztítást mintegy 100 méteren a BKSZ Kft. munkatársai.

Ezek a munkálatok nagyon fontosak, mert biztosítják a csapadékvíz biztonságos lefolyását, és területképi szempontból is nagyon lényeges, hogy az árkokat karbantartsuk.


2022-08-02 10:32:00

Járdajavítás a Rákóczi utcában

Lakossági megkeresés alapján végeztek járdajavítást a BKSZ Kft. munkatársai a választókerületemhez tartozó Rákóczi utcában.

A szakaszon felszedték a járdát, majd az érintett részt lebetonozták.

Nagyon köszönöm a megkeresést, és a BKSZ Kft. munkáját!


2022-07-31 08:00:00

Múltidéző Farkasok

Farkasok garázdálkodása Békés határában – jéghideg hír 1906 januárjából, a Békés című újságból.

1906-ban, egy szerdán virradóra kellemetlen kalandja volt a Békésre vezető műúton három fuvarosnak. Szabó Nagy János Békéscsabán járt, ahonnan kora reggel indult vissza Békésre. Szabó harmadmagával utazott, s alig haladtak a várostól 6-7 kilométernyire, mikor a hajnali szürkületben négy ordas támadt reájuk. Szabónál revolver volt, s azzal lövöldözött a farkasokra, míg a többiek vasvillával és fejszével igyekeztek távol tartani a szekértől a bestiákat. A farkasok egész Békésig követték a fuvarosokat, akik szerencsésen megmenekültek az üldöző fenevadak elől.

Nagyon érdekes, hogy mennyivel másabb volt a környezet akkoriban településünk környékén. Ma minden bizonnyal kuriózumnak számítana, ha farkasok jelennének meg.


2022-07-29 07:31:00

Bánát utca és Csap utca sarkán lévő járda javítása

Kijavították a járdát a választókörzetemhez tartozó Bánát és Csap utca sarkán a BKSZ Kft. munkatársai.

Az érintett területről lakossági megkeresést kaptam. A járda szétcsúszott, amit munkatársaink helyrehoztak, lebetonoztak, illetve az árkot is kijavították.


2022-07-28 13:22:00

Alföldvíz

Levélben fordultam az Alföldvíz Zrt.-hez, hogy az ivóvíz minőségével kapcsolatos lakossági észrevételekre minél előbb megnyugtató válaszokat kapjunk.

Az elmúlt időszakban többen is jelezték az ivóvíz minőségére vonatkozó problémákat, hogy a fürdőkádba engedett víz esetenként zavaros, sötét színű.

Az Alföldvíz munkatársai óriási munkát végeznek, amiért minden elismerést megérdemelnek, tudjuk, hogy az ivóvízhálózat mosatását követően a víz rövid időre zavarossá válhat. Azonban a panaszok már nem csak a mosatást követően mutatkoznak. Azzal is tisztában kell lenni, hogy a nyári időszak, a megnövekedett vízfogyasztás óriási terhet ró a cégre. Ennek ellenére nagyon fontosnak tartom, hogy a lakosság a város részén a legjobb minőségű ivóvízhez jusson. Ezért is kerestem meg az Alföldvíz Zrt.-t a kérdésben.


2022-07-27 13:56:00

Kézilabda munkacsarnok

Nagy érdeklődés mellett adtuk át a közel 1,1 milliárd forintból elkészült új békési kézilabda munkacsarnokot.

A Kézilabda Munkacsarnok-fejlesztési Program keretében tizenhét helyszínen épülnek és épültek központi költségvetési forrásból kézilabda munkacsarnokok, így Békésen is.

Az országos projektben megvalósuló multifunkcionális létesítmények elsősorban a látványsport elősegítésére jönnek létre, elsőrendű funkciójuk a kézilabda szervezett oktatása és a helyi versenyek kiszolgálása, emellett a csarnokok a mindennapi sportélet lehetőségeit is javítják a térségben. Békésen elsődlegesen a fiatalok, a helyi amatőr és igazolt sportolók sportolási lehetőségeit javítja a beruházás, és emellett lehetőséget nyújt a környező településekről érkező sportszervezeteknek is.

Az ünnepségen beszédet mondott Kálmán Tibor polgármester, Dankó Béla, Békés és térsége országgyűlési képviselője, Bardóczy Gábor, a Magyar Kézilabda Szövetség TAO-igazgatója, és nagy megtiszteltetésként én is elmondhattam a gondolataimat.

Az eseményen jelen volt dr. Medvigy Mihály, a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. vezérigazgatója, valamint Kovács Norbert, a Nemzeti Sportközpontok főigazgatója is.

Nagy öröm, hogy milyen sokan eljöttek az ünnepélyes átadóra. Számomra pedig nagyon fontos, hogy a munkacsarnok gondolatának megszületésétől a beruházás elkészültéig végig jelen lehettem a fejlesztés során.

 

Hajra Békés! Hajrá Békés Férfi Kézilabda!


2022-07-24 08:00:00

Múltidéző Irányi Dániel szobor

Irányi Dániel, Békés feledhetetlen emlékű képviselőjének szobrát 1904 május 29-ikén, ragyogó, napsugaras időben leplezték le a fővárosban.

Óriási néptömeg, miniszterek, törvényhozók állták körül a szobrot, födetlen fővel köszöntve annak a férfiúnak emlékét, aki egész életében belső erkölcsi tisztaságának és politikai érinthetetlenségének megőrzésére törekedett.

Ott volt az ünnepélyen Szathmári Gábor első jegyző s Kecskeméty Ferencz országos képviselő vezetése mellett Békés város küldöttsége is, s az ünnep szónoka Neményi Ambrus, aki gyönyörű szavakban aposztrofálta Békés városát, amidőn első sorban Irányi Dániel hűséges választó- kerületét köszöntette.  Tudja meg Békés városa — igy mondá — hogy emlékezetünkben mindig elválaszthatlan lesz. Irányi Dánielnek neve és erénye Békés város népének nevétől, hűségének hírétől és hazafias erényétől. Békés városának megérdemelt szép méltatásához a közönség lelkes éljenekkel járult hozzá.

Azóta már Békésen is szobor őrzi Irányi Dániel emlékét, és biztos vagyok abban, hogy Békés várossá nyilvánításának jövő évi évfordulóján szintén sokat fogunk majd foglalkozni a tevékenységével, azzal a munkával, amelyet városunkért tett.


2022-07-23 12:27:00

Békés Megyei Polgárőr Nap

A jubileumi, huszadik Békés Megyei Polgárőr Napot rendezték szombaton városunkban, Békés-Dánfokon.

A rendezvényen több százan vettek részt, akiket számos esemény várt. Elismerések találtak gazdára, kulturális műsorok, rendvédelmi szervek bemutatója, lovas polgárőr bemutató és főzőverseny egyaránt szerepelt a nap programjában.

Ezúton is szeretném megköszönni azt a munkát, amit a polgárőrök ellenszolgáltatás nélkül, önkéntesen végeznek!


2022-07-22 11:20:00

Vízosztás

Az óriási hőség miatt vizet osztottunk Barta István Zoltánnal a békési piacon.

Nagyon köszönjük azoknak, akik elfogadták a másfél literes hűsítőt. Külön köszönjük a kedves szavakat és a beszélgetéseket.

Ezen a délelőttön a Zoli szervezésében megvalósuló augusztus 19-i, pénteki és augusztus 20-i, szombati Madzagfalvi Véradást is népszerűsítettük. Nagyon szeretnénk, ha minél többen eljönnének majd a karitatív eseményre, mert nagyon nagy szükség van a vérre.


2022-07-21 10:18:00

Kitisztították a Karacs utcai csatornát

Kitisztították a körzetemben lévő Karacs Teréz utcán található gyűjtőcsatornát a BKSZ Kft. munkatársai.

A csatorna a Keserűsor utcából a Szabó Dezső, a Libazug és a Hőzső utcán keresztül szállítja a vizet, ami a Karacs Teréz utcában gyűlik össze. Munkatársaink ebből a gyűjtőből takarították ki az iszapot.


2022-07-19 11:27:00

Madzagfalvi Napok - végleges a fellépők listája

Egy hónap múlva sztárfellépők sorával érkeznek a Madzagfalvi Napok.

Összeállt az idei Madzagfalvi Napok fellépőinek listája. Talán túlzás nélkül elmondható, hogy a megye egyik legjobb, legsokrétűbb programja várja majd az érdeklődőket.

 

Augusztus 19., péntek

17.00: Manuel

17.45: Kis Grófo

18.15: 4S Street élő koncert

21.00: Tankcsapda élő koncert

23.00-2.00 Dj Hlasznyik – D Session, Dj Sett

24.00: Yamina

 

Augusztus 20., szombat

17.00: Dolly

18.00: Kocsis Dénes és Peller Anna

19.00: Csordás Ákos

21.00: Rúzsa Magdi élő koncert

22.30-1.00: Utcabál Show & Bors zenekarral.

 

Augusztus 21., vasárnap

16.00: A Rutkai Bori Banda gyermekkoncertje

 


2022-07-17 08:00:00

Múltidéző - Életmentés 1902-ben

Életmentés.

Százhúsz évvel ezelőtt, a hét egyik napján Békésen a Körös hullámait élvezők közt nagy ijedtséget okozott az egyik fürdőzőnek segélykiáltása, ki fürdés közben a folyó medrében levő cölöpök egyikéhez ütődött, oly fájdalmas ütést szenvedve, hogy elmerült a vízben – írta a Békés című lap 1902-ben. A végzetes pillanatban úszott oda Varga Lajos tanító, kinek szerencsésen sikerült a „vízbefultat” szárazra hozni, mielőtt még komolyabb baj érhette volna.

Amellett, hogy a happy enddel végződött történet önmagában is érdekes, a mai napig fontos üzenettel bír. Jelenleg is zajlik a vakáció, a szünidő, nagyon sokan keresnek hűsölést a vizekben. Érdemes nagyon odafigyelni egymásra és magunkra is!


2022-07-15 08:00:00

Open Water Tournament

Szombaton Békésen lesz az egyik állomása a tavaly már óriási sikerrel megrendezett Open Water Tournament – Magyar Nyíltvízi Úszóbajnokságnak. Köszönet és tisztelet mindezért a városhoz ezer szállal kötődő Sallai Györgynek.

A körösi pályát Szanazug és Békés-Dánfok között építik ki a szervezők. A versenyközpontot Békés-dánfoki üdülőközpont strandján építik fel. Az úszók innen kisbuszokkal jutnak el a starthoz. A rövidtáv úszói a dobozi hídhoz közeli parton szállnak vízre, a hosszútáv úszói pedig a szanazugi strandon, ahol a Fekete és a Fehér Körös összefolyik.


2022-07-13 08:00:00

Fellépők a Madzagfalvi Napokon

Kocsis Dénes és Peller Anna, a Show & Bors zenekar és gyermekműsorával Rutkai Bori is fellép az idei Madzagfalvi Napokon.

A rendezvénysorozat összeállításakor tudatosan arra törekedtünk, hogy minden érdeklődési körű és korosztályú látogató találjon a kedvére való  programot.

Kocsis Dénes és Peller Anna népszerű slágereket, musicaleket és operetteket is hoz majd magával.

A békési Molnár Katival felálló Show&Bors zenekar fő profilja minden korosztály zenei igényének kielégítése a lehető legmagasabb színvonalon, teljesen élőben, modern hangszerelésben.

Rutkai Bori pedig színvonalas gyermekműsort ad majd.


2022-07-12 08:00:00

Presbiteri Biblia óra

Presbiteri Biblia órát tartottunk Molnár Máté lelkipásztor vezetésével.

A különleges alkalmon ezúttal is a Szentírás fontos részeiről beszélgettünk.


2022-07-11 08:00:00

Családi nap a Gödörben

Az Animal Cannibals lépett fel Békésen.

Számos programelemből álló családi napot rendeztünk az Erzsébet-ligetben található Gödörben. A programok délután négy órakor kezdődtek, ahol alkotósarok, színező kuckó, ugrálóvár, arcfestés, népi játékok, kresz teszt is várta az érdeklődőket. Dihenné Rucz Erika, pompás mesés nagykövet interaktív élőszavas mesemondását tartott, ami után egy játékos előadás keretében a Mancs őrjárat Chase kutyusával és Minnie egérrel találkozhattak a gyerekek. Fotók készítésére is lehetőség nyílt. Zenei programok is színesítették a napot. Fellépett Engie, az Animal Cannibals, a napot pedig Dj Oli diszkója zárta.


2022-07-10 08:00:00

Hírlevél - 2022 II.

Megjelent a 2020. évi második hírlevél!


2022-07-10 08:00:00

Múltidéző - Párbaj

Megsárgult újságpapír és egy lovagias ügy több mint 120 évvel ezelőttről.

Békésen 1901. július havában Popovics Szevér nem intelligens jelzővel illette Schönfeld Lajos gyógyszerész-segédet, minek eredménye az lett, hogy kardpárbajt vívtak, és mindketten megsebesültek – írta a Békési című lap. A királyi törvényszék 1902 február 24-én Tóth Ferencz közvádló indítványára a kezdő Popovios Szevert 14 és a másikat 8 napi államfogházra ítélte. Egy nagyon érdekes írásban olvashattam arról, hogy ebben az időszakban a párbajok száma kifejezetten magasnak számított Magyarországon. A párbajok alapvetően a középkori nemesi-lovagi hagyományokból eredeztethetők, és hosszú ideig a nemesség előjoga volt a fegyveres becsületvédelem. Ezzel az előjoggal még akkor is éltek, amikor a párbajokat a modern polgári törvénykezés már tiltotta. Úgy tűnik, hogy a párbajmánia városunkat sem kerülte el.


2022-07-09 18:00:00

Általános iskolai osztálytalálkozó

Harmincegy év után tartottunk osztálytalálkozót az 1991-ben, az akkori 2. számú Általános Iskolában végzett osztálytársainkkal.

Sokakkal nagyon régen láttuk egymást, jó volt újra találkozni.


Egyéb (további) tartalmak szűrés és dátumválasztás alapján...

Postacím


Békési Polgármesteri Hivatal 5630 Békés, Petőfi Sándor utca 2.