Polgár Zoltán

Békés város alpolgármestere

Bemutatkozás

Polgár Zoltánnak hívnak és gyermekkorom óta Békésen élek. A Karacs Teréz utcában nőttem fel. Feleségemmel, Marikával - aki fodrász - a Keserű soron alapítottunk családot és neveljük két gyermekünket Sárát és Zoltánt.

Életem vezérlő-csillagai a sport, a közösségi élet és az ezeket átszövő szervező munka. Végigjártam a békési kézilabdasport színtereit: játékosként eljutottam a csapatkapitányságig, dolgoztam játékvezetőként és másodállásban a klub vezetője voltam. A sport mutatta meg nekem a küzdelem emberi arcát, adott életre szóló barátságokat és máig ható tanulságokat. Csapatjátékosnak tartom magam: korábban játékosként, később pedagógusként és napjainkban, a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ igazgatóhelyetteseként dolgozva. Álljanak hát most itt közös jövőnk, elképzeléseink, és a terveink:

Hiszek a közösség mindenek fölötti erejében. Hiszek a munka becsületében, az összefogás értékében. Hitem szerint a jövőhöz vezető út nem a vakszerencse, nem az ígéretek kérdése. Itt élve testközelből élem meg a kerületünk, Bánhida mindennapjait. Látom az itteni erősségeket és akadályokat egyaránt. A választásokig folyamatosan, és azután is megtartandó lakossági találkozókon - és akár az internetes fórumokon is - megtalálhatjuk, meg fogjuk találni a közös hangot, kialakítjuk közös stratégiánkat szűkebb környezetünk jövőjének megformálására. Mindehhez az Önök aktív közreműködése, felügyelete adhatja meg felhatalmazást. Önkormányzati képviselőként és alpolgármesterként az Önök érdekeinek feltétel nélküli képviselete lesz a feladatom a testületben.

Csapatjátékosként szót kell ejtenem Kálmán Tibor pogármesterről és képviselő társaim közös munkájáról: A körzeti munkánkban az általam is kitűzött célokat kell a legfontosabbnak tartanunk. A körzetek lakóiból azonban összeáll városunk Békés lakossága, képviselőikből a képviselőtestület. A feladatok, a terhek, a sikerek és az örömök közössé válnak.

Közössé válnak de nem adódnak össze, inkább megosztódnak. A megosztott feladatok és terhek könnyebbednek, ellenben a megosztott sikerek és örömök többszöröződnek. A választópolgárok közreműködése és felügyelete, a polgármester, a képviselők - Én és a csapatunk - munkája és alázata tömörítheti egybe azt amit közösségnek hívunk. KÖZÖSSÉGNEK, tiszta SZÍVVEL, tiszta LÉLEKKEL.

Megköszönöm eddigi figyelmüket! Mi Békésért Vagyunk!

Hírek, információk:

2022-10-01 10:30:00

Gyülekezeti Idősek Napja

Kedves Idősek,

Engedjék meg, hogy az Idősek világnapja alkalmából nagy tisztelettel és szeretettel köszöntsem Önöket! Ezúton is szeretném kifejezni megbecsülésünket azért, amit a városért, az országért, családjaikért, valamennyiünkért tettek és tesznek.

Munkájuk és tevékenységük biztos alapot jelent a számunkra, és tudniuk kell, hogy mindig számíthatnak ránk, ahogy mi is számítunk tudásukra és tapasztalatukra.

Református presbiterként ezúton is tisztelettel meghívom Önöket hétfői gyülekezeti idősek napjára, amelyet 11.30-tól gyülekezeti termünkben tartunk.

Szeretettel várjuk Önöket!


2022-10-01 09:18:00

Barta István Zoltán elismerése

A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) pénteken megtartott Békés megyei Prima-gáláján a Békés Megye Kiváló Vállalkozója díjjal tüntették ki Barta István Zoltánt.

Zolit egyszerre jellemzi a kreativitás, a szorgalom, az alázat, az innovatív gondolkodás, a szociális érzékenység és az emberséges hozzáállás minden helyzethez.

Gratulálok, és nagyon köszönöm, hogy mindig, minden fórumon öregbíti városunk hírnevét! Megtisztelő, hogy együtt dolgozhatunk több városi programban is.


2022-09-30 11:53:00

FEB ülések

Felügyelő bizottsági ülést tartott a BKSZ Kft. és a Békési Városüzemeltetési Kft.

A tanácskozáson az első félév eredményei álltak a középpontban, a számok pozitívak, a két önkormányzati cég munkatársai nagyon komoly és feszített munkát végeztek, amiért köszönet jár. Az ülésen az első félév mellett még több aktuális témát érintettünk.


2022-09-29 16:23:00

Rajzpályázat - Zsűrizés

Rengeteg egészen kiváló alkotás érkezett a Békési Kolbászvigalom kapcsán előzetesen meghirdetett „Hogyan készül a kolbász?” című rajzpályázatra.

A beérkezett munkákat Horváth Hajnalka alkotóművésszel, Diószegi Eszter grafikusművésszel és Béres Istvánnéval, a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde igazgatójával közösen értékeltük. Az eredményeket a vigalom pénteki napján, az óvodás, iskolás csapatok számára hirdetett kolbászgyúrás keretében hirdetjük ki. Az alkotásokból kiállítás is nyílik.

Nagyon köszönöm a nagyon kreatív, ötletes rajzokat mindenkinek!


2022-09-29 08:00:00

Folytatódnak a fatelepítések

Hamarosan közel 300 fát ültetünk el Békésen.

Egy Mol pályázatnak köszönhetően 70, a Babafa-program részeként 120-140, míg egy magánfelajánlás eredményeként további mintegy 70 kocsányos tölgy ékesíti majd a várost.

Az említett MOL pályázat keretében magas kőris- és amerikai hárscsemetéket nyert az önkormányzat. A pályázat szerint három kőris a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskolába kerül majd, emellett az Élővíz-csatorna partjára, a ligetbe, a Május 1. parkba, az új református óvodához és a Korona úti tagóvodához is ültetünk majd belőlük.

A Babafa-programban az önkormányzattól kapott szilvafát otthonukban ültethetik el a családok, akik pedig a másik lehetőséget választják, azoknak a város munkatársai ültetik majd el a gömbkőriseket, ezúttal is a Csabai úton, a megkezdett gyönyörű fasor folytatásaként.


2022-09-29 08:00:00

Testületi szeptember

A képviselő-testület ülésén elfogadtuk a Békésen működő általános iskolák 2021/2022. tanévben végzett munkájáról és a 2022/2023. tanév elindításáról szóló tájékoztatót.

A Gyulai Tankerületi Központ, a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola, a Dr. Illyés Sándor Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és EGYMI, a Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú M(Jvészeti Iskola és a Szegedi Kis István Református Gimnázium, Technikum, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium Általános Iskolai Intézményegysége egyaránt nagyon tartalmas, sokrétű, mindenre kiterjedő szakmai anyagot nyújtottak be a grémium elő. Köszönet érte!

A testület ugyancsak elfogadta a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 2022. I. félévi költségvetésének teljesítéséről szóló tájékoztatót.

Az orosz-ukrán háború következtében sajnálatosan előálló energiaválság miatt veszélyhelyzeti intézkedésekről szintén döntenünk kellett.

A testület felhatalmazza polgármesterét, hogy az energia veszélyhelyzetre tekintettel döntsön intézmények nyitva tartásának korlátozásáról, időszakos szüneteltetéséről 2022. október 1-jétől kezdődően. Felhatalmazást ad továbbá a polgármesternek, hogy szükség esetén dönthessen az irányítása alá tartozó költségvetési szervek munkarendjének optimalizálásáról. Tegye meg a szükséges intézkedéseket és utasításokat Békés Város Önkormányzata intézmény- és cégvezetői felé annak érdekében, hogy a kialakult energiaválság miatti többlet költségek fedezetéről, és az energia fogyasztások csökkentéséről gondoskodjanak.

 


2022-09-28 16:08:00

Nyugdíjas találkozó

Több mint harmincan vettek részt az önkormányzat nyugdíjas dolgozói számára szervezett találkozón, amelyet a polgármesteri hivatal ebédlőjében hívtunk életre.

Nagyon fontosnak tartom a kapcsolattartást azokkal a szakemberekkel, volt munkatársakkal, akik hosszú éveken, évtizedeken keresztül segítették munkájukkal városunk működését.

Köszönöm, hogy ennyien eljöttek a hangulatos rendezvényre!


2022-09-28 10:19:00

Mészáros János Elek Békésen

Mészáros János Elek Békésen járt!

Mészáros János Elek énekes, a Csillag születik című műsor 2012-es győztese volt a Békési Polgári Esték című előadássorozat hetedik rendezvényének vendége a római katolikus plébánia közösségi termében. Az est ezúttal is számos érdekességet, nagyszerű élményt tartogatott.

Köszönöm a meghívást!


2022-09-27 16:06:00

Bizottsági ülések

A szokásoknak megfelelően a képviselő-testület csütörtöki ülése előtt ismét tanácskoztak a szakmai bizottságok, a pénzügyi és városfejlesztési, az ügyrendi, lakásügyi és városfejlesztési, valamint a humán és szociális bizottság.

Egyebek mellett a lakásügyekről, városunk aktuális pályázatairól, valamint a háború és az azt követő szankciók következtében kialakult energiaválság kezeléséről is egyeztettünk. A testület csütörtökön hozd majd végleges döntést a kérdésekben.


2022-09-25 08:00:00

Múltidéző - fűzfa telepítése

Békés község fűzfa-telepe – érdekes hír településünkről, 1913-ból.

1913-ban Békés község arra kérte a földművelésügyi minisztert, hogy 20 katasztrális holdra adjon fűzfa-dugványt és forgatási segélyt. A miniszter, tekintettel a nagyszámú kérelmekre, egyelőre 5 hold területre hajlandó 250000 fűzfa- dugványt adni és 500 kor. forgatási segélyt, hogyha a fűzfatelepre szánt területet a község február 5-ig 50 cm. mélyre megforgattatja - írta a Békés című lap.0

A hírnek több érdekessége is van. Egyrészt, nem kizárt, hogy a telepítésnek szerepe volt a békési kosárkészítésben, így üzeni, hogy erre az értékünkre különösen vigyáznunk kell.

Másrészt, felhívja a figyelmet a fatelepítések fontosságára, amire mi is törekszünk. Ennek kapcsán érdemes megemlíteni, hogy még lehet jelentkezni az idei Babafa-programra.


2022-09-24 08:31:00

Református óvoda átadása

Átadtuk a több mint félmilliárd forintból felépült Csillagfürt Református Óvodát.

A beruházás a kormány támogatásával, a Magyarországi Református Egyház Országos Óvodaprogramja keretében valósult meg. Az átadáson Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke imádságát követően beszédet mondott Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, Palatinus Pál, a Szegedi Kis István Református Gimnázium, Technikum, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium igazgatója. Katona Gyula nyugalmazott lelkipásztor halaszthatatlan családi esemény miatt nem tudott jelen lenni az eseményen, köszöntőjét Molnár Máté vezető lelkipásztor ismertette.

A 878 négyzetméteres épületben négy csoportszobát és rendkívül korszerű körülményeket alakítottak ki a gyerekek számára.

Városunkban folyamatos az oktatási-nevelési intézmények fejlesztése, ami nagyon fontos a gyerekek és a szülők számára, valamint pedagógusok korszerű munkakörülményeinek biztosítása miatt.


2022-09-23 07:48:00

Békésen az AD Stúdió

Álmaimban Amerika, Páratlan Páros, A nap szerelmese – Békésen csendülnek fel az AD Stúdió legendás dalai.

Október 8-án, szombaton este Békésen lép fel a ’90-es évek egyik meghatározó zenekara, az AD Stúdió frontembere, Auguszt Bárió. Az előadó a Békési Kolbászvigalom buliján lép majd fel.

Az AD Stúdió egy olyan együttes, amelynek Álmaimban Amerika című albuma annak idején több mint egymillió példányban kelt el.


2022-09-22 08:45:00

Gáspár Laci is fellép a Kolbászvigalmon

Békésre jön az X-faktor mentora, Gáspár Laci.

A Békési Kolbászvigalom szombati napja este 6 órától fergeteges party-val zárul majd. A hangulatról Dj. Dominique fog gondoskodni, a műsorban pedig fellép mások mellett Gáspár Laci is.

Jegyek már kaphatóak a rendezvényre, mindenkit szeretettel várunk!


2022-09-21 13:00:00

Sramek

S még mindig nincs vége a fellépők sorának…

Egy igazán különleges egyéniség, Peter Šrámek is fellép a Békési Kolbászvigalom október 8-i, szombat esti programján. Garantált a kiváló buli.


2022-09-20 11:40:00

Szandi

Szandi, a kiváló, kétszeres EMeRTon-díjas énekesnő is fellép a Békési Kolbászvigalmon.

Biztos vagyok benne, hogy ezúttal is felcsendülnek majd a kiváló előadó legnépszerűbb dalai. A rendezvény programja lassan teljesen összeáll, de még lesz néhány meglepetés.


2022-09-18 08:00:00

Múltidéző - hatalmas eső

100 milliméter csapadék – száztizenegy évvel ezelőtt

Negyvennyolc óra alatt 100 mm.-nél felüli esőnk volt, oly mennyiség ez, aminőre már évek óta nem volt eset –írta 1910 szeptemberében a Békés című lap. Az esőre nagy szükség volt és gazdáink egyáltalában nem sokalják, mert a föld hihetetlenül száraz volt, úgy hogy a szántás kötöttebb talajokon legnagyobb nehézségekbe ütközött. De jótékony hatása volt az esőnek késői veteményekre, s a legelőkre is. Kár, hogy az esőt augusztus 31-én este 8 óra után óriási szélvihar előzte meg, mely vármegyeszerte nagy károkat okozott. így Köröstarcsán a vihar fákat csavart ki. Békésen a motorosvasút mentén a telefonoszlopok kidőltek, a kazlak összekuszálódtak és széjjelszóródtak. Szeptember elsején este nagy zivatar volt olyan égiháborúval, aminőhöz hasonló az egész nyáron nem fordult elő. A villámok szakadatlanul bevilágították az egész égboltozatot és számtalanszor lesújtottak iszonyú menydörgéstől kísérve.

 

Mondják, hogy nem csak a történelem, de az időjárás is ismétli önmagát. A lap beszámolója szerint 1910 nyara is száraz volt, minden bizonnyal sokakat sújtott az aszály. Azután szeptemberre varázsütésre megjött az eső. Sajnos az idei év is hasonló volt, sőt, talán még kedvezőtlenebb. Ezért jelenleg is azon dolgozunk, hogy előkészítsük egy olyan projektet, amely segíthetné az öntözést. Nem olyan rég pedig békési gazdák nagyon szimpatikus kezdeményezést indítottak útjára ugyanilyen célból.

Mellesleg tegnap is nagy eső hullott térségünkre.


2022-09-17 17:18:00

Kótaj - testvérgyülekezet

Új testvérgyülekezet tagjai látogattak szombaton délután a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kótajról a Békési Református Egyházközséghez.

A kis csapatot vendégül láttuk, illetve dr. Fábián Judit mutatta be városunk nevezetes helyeit, valamint megismerhették a helyi református közösséget.


2022-09-16 08:14:00

Márió a Kolbászvigalmon

Márió, a harmonikás is fellép a Békési Kolbászvigalom szombati napján.

A népszerű zenész a Fásy mulatóval érkezik városunkba, és ad majd a tőle megszokott kiváló hangulatú műsort.

Mindenkit szeretettel várunk a programra!


2022-09-15 08:42:00

Karthago a Kolbászvigalmon

Hazánk legendás rockzenekara, a Karthago is fellép majd a Békési Kolbászvigalom szombati napján, a városi sportcsarnokban.

Az eseményen felcsendülnek majd a csapat népszerű dalai az Apáink útjántól a Requiemig. Reményeink szerint hamarosan újabb népszerű előadók érkezését is bejelenthetjük majd.

A kolbászvigalomra továbbra is várjuk a csapatok jelentkezését, a helyek egyébként szépen telnek. A közönség számára pedig hamarosan elkezdjük a jegyek értékesítését.

Mindenkit szeretettel várunk!

Hajrá Békés! Hajrá Békési Kolbászvigalom!


2022-09-14 08:57:00

III. Békési Kolbászvigalom

Megbeszélést tartottunk a III. Békési Kolbászvigalommal kapcsolatban.

A kétnapos programot várhatóan október 7-én és 8-án rendezzük majd meg a sportcsarnokban. Várjuk az óvódás, iskolás és felnőtt csapatok jelentkezését.


2022-09-13 13:01:00

Irányi Dániel utca járdafelújítás

A BKSZ Kft. munkatársai lebetonozták a járdát az Irányi Dániel utcában.

A kialakult helyzettel kapcsolatban lakossági megkeresést kaptam korábban a választókerületemhez tartozó városrészről. Természetesen ezúttal is igyekeztünk minél előbb orvosolni a felvetett problémát.

Köszönöm a megkeresést, és a köszönöm a BKSZ Kft. munkáját! 


2022-09-11 08:00:00

Múltidéző - villanyvilágítás

Békés villamvilágítása.

Békés községben is nem sokára villamvilágítás lesz – tette közzé a Békés című lap 113 éve, 1909-ben. Először Békés önmaga akarta a telepet felállítani, de miután meggyőződött arról, hogy ez nagy befektetésekkel jár, tárgyalást kezdett a csabai villamos művek igazgatóságával. A tárgyaláson, ha még nem is állapodtak meg végleg, de mér oly csekélyek a differenciák, hogy azok akadályt bizonyára nem képeznek.

Megállapodtak abban, hogy a csabai villanytelep fekteti le a vezetéket Békésig, a belső berendezéseket már Békés község fedezi. Csaba az áramot egységárban adja Békésnek, ahol azután a köz-és a magánfogyasztásra szánt világítást úgy szabja meg, hogy a berendezkedés amortizációs kiadásai megtérüljenek. A szerződő felek csupán az áram egységárra vonatkozólag nem jutottak pozitív meg- állapodásra, ugyanis Békés község az áram hektoWattját 23 fillér egységárért óhajtja, míg Csaba 25 fillérért kívánja számítani. Ez a differencia oly csekély, hogy a villamosbizottság legközelebbi gyűlésén minden valószínűség szerint el fog simulni.


2022-09-10 16:40:00

BFKC-Ajka

Kettőből kettő

A helyszínen végig szurkolhattam, ahogy csapatunk, az Optimum Solar-Békési FKC 31:26-ra legyőzte az Ajka csapatát, és ezzel második hazai meccsét is megnyerte. Remek idénykezdet és nagyszerű élmény.

Hajrá Békés!


2022-09-08 12:17:00

Babafa-program

Hamarosan újra babafákat ültetünk.

Szokai Lászlóval, városunk főkertészével részletesen átvizsgáltuk a Csabai úton tavaly ültetett babafák állapotát. Az idei óriási hőség és aszály miatt négy fa kiszáradt, amelyeket az idei Babafa-program részeként természetesen pótolni fogunk. A további hatvan gömbkőris megfelelőn fejlődik, de folyamatosan figyelünk rájuk, locsoljuk azokat, ahogyan eddig is.

Az idei Babafa-akciót várhatóan novemberben tartjuk majd, ahogy a korábbi években, úgy ebben az esztendőben is lehetőség nyílik arra, hogy a jogosult családok az önkormányzattól kapott szilvafát otthonukban elültessék, akik pedig a másik lehetőséget választják, azoknak a város munkatársai ültetik majd el a gömbkőriseket, ezúttal is a Csabai úton. A programra már 121-en jelentkeztek, de ezt még továbbra is meg lehet tenni a védőnőknél.

 

 

 


2022-09-07 13:06:00

"Békés kedvenc sütije" verseny részletes felhívása

Ahogy korábban is jeleztem, a lakossági igényeknek helyt adva és a szakmai javaslatokat figyelembe véve némi változtatással folytatódik a Békés tortája elnevezésű verseny. A verseny "Békés kedvenc sütije" címen fut tovább.

Ha van Önnek vagy családjának kedvenc süteménye, amit szívesen elkészít és azt a zsűrik elé vinné, akkor várjuk "Békés kedvenc sütije" versenyén. Nincs más dolga, mint 2022. szeptember 20-ig kitölteni az alábbi nevezési lapot és 2022. szeptember 26-án megmérettetni magát.

A süteményekből min. 10 kockát/szeletet várunk és bármilyen ízesítésűek lehetnek.

A szakmai zsűri tagjai: Nagy Lajos, Lagzi János, Sipaki István, Juhász Zoltán cukrászmesterek, valamint Mucsiné Fodor Hajnalka ötletgazda

Nevezési határidő: 2022. szeptember 20.

Nevezési lap: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSeYhFjSdmd6prbB5lnlfiGTNXc2QWWvSGKCRmn8GcYYoGwA/viewform

 


Egyéb (további) tartalmak szűrés és dátumválasztás alapján...

Postacím


Békési Polgármesteri Hivatal 5630 Békés, Petőfi Sándor utca 2.