Ez történt

Polgár Zoltán

Békés város alpolgármestere

1943. január 12-én kezdődött a második világháborúban a szovjet Vörös Hadsereg támadása a Don-kanyarban, melynek következtében a 250 ezer fős 2. magyar hadsereg kötelékéhez tartozó honvédek és munkasz...

Istenünk, hálásan köszönjük, hogy testvérvárosokkal ajándékoztál meg minket.


Áldd meg Őket, vezess mindannyiunkat, hogy tanításod szerint kölcsönös szeretetben tudjunk élni, adj nekünk igazi lelk...

503 éve - a hagyomány szerint - ezen a napon szögezte ki a vártemplom kapujára Wittembergben Luther márton 95 pontból álló vitairatát.


A pénzért vásárolható bűnbocsánat elítélése, a kizárólag hit á...

Október 23-át az egyik legfőbb, legfontosabb nemzeti ünnepünknek tartom. 1956-ban ezen a napon az ezerszer széjjel tépett kis ország ismét megüzente a világnak, hogy szabadságban akar élni, hogy nem f...

A görög illetve latin eredetű szó, melynek jelentése tanú, tanúságtétel, már teljesen meghonosodott nyelvünkben.

A mártír, illetve mártírhalált halt kifejezés széles körben használatos mind vallás...

Ünneplünk a mai napon. Emlékezünk. Őrizzük hagyományainkat.

Tehetjük és tesszük ezt saját meggyőződésünk szerint. Ünnepnap a mai. Egyházi, népi, nemzeti, sőt állami ünnep.

Szentté avatás, körmenet...

A mai napi emlékezés(ek) apropóján gondolkoztam el az “emberöltő” fogalmán.

Az interneten rákeresve 25-35 és 60 év is megtalálható annak hosszaként. A miértet Önök is megtalálhatják.

A békési árv...

A mai nap ismét az emlékezésé.

Békés város történelmének egy szomorú időszakára fordítjuk ma a figyelmünket. Egész pontosan annak kezdő momentumának helyén és a negyven évvel ezelőtti időpontjában...

Az elismerés, a megbecsülés fontos dolog.

Úgy a megbecsült, az elismert számára, mint az azt kinyilvánító számára is. Valljuk be őszintén: elismerést várni könnyű, szinte emberi természetünkből adó...

Tizenöt hónapos kisgyermekként semmire sem emlékszem a 42 évvel ezelőtti eseményekből,

viszont szüleim, illetve az öregebbek elbeszéléseiből, írásokból nagyon is átérzem az egykori földrengés “bo...