Ez történt

Polgár Zoltán

Békés város alpolgármestere

Örömmel tölt el a döntés, de az óvatosság nagyon fontos kell hogy legyen!


A Zsinati elnökségi tanács ajánlása alapján idén is közösen ünnepelhetünk, személyesen vehetünk részt a karácsonyi ünnepkör...

A Békési Református Egyházközség gazdasági bizottságának ülését tartottuk kedden este.


A tanácskozáson megtárgyaltuk az egyházközség pályázati támogatással megvalósuló fejlesztéseit és a kapcsoló...

Befejezéséhez közeledik a református templom felújítása.

A békési egyházközség presbitereként a napokban személyesen is megnézhettem a munkálatok állását. A fejlesztés részeként 150 millió forintos...

Ma délelőtt ismét felemelő pillanatok részesei lehettünk a református istentiszteleten.

Vasárnap pótoltuk a májusban a járványhelyzet miatt elhalasztott konfirmációt. Idén tizenöt fiatal tett vallá...

A Békési Református templom felújítási, kivitelezési munkái során felmerülő kérdések megtárgyalása érdekében időszakos koordinációs egyeztetésre került sor.

A kivitelező, a tervező, lebonyolítás vez...

Ahogy minden évben, idén is megtartjuk városunkban az ökumenikus imahetet a Krisztus-hívők egységének erősítéséért.

Csütörtökön Simon Csaba adventista lelkész hirdetett igét a református gyülekezeti...