Polgár Zoltán

Békés város alpolgármestere

Bemutatkozás

Polgár Zoltánnak hívnak és gyermekkorom óta Békésen élek. A Karacs Teréz utcában nőttem fel. Feleségemmel, Marikával - aki fodrász - a Keserű soron alapítottunk családot és neveljük két gyermekünket Sárát és Zoltánt.

Életem vezérlő-csillagai a sport, a közösségi élet és az ezeket átszövő szervező munka. Végigjártam a békési kézilabdasport színtereit: játékosként eljutottam a csapatkapitányságig, dolgoztam játékvezetőként és másodállásban a klub vezetője voltam. A sport mutatta meg nekem a küzdelem emberi arcát, adott életre szóló barátságokat és máig ható tanulságokat. Csapatjátékosnak tartom magam: korábban játékosként, később pedagógusként és napjainkban, a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ igazgatóhelyetteseként dolgozva. Álljanak hát most itt közös jövőnk, elképzeléseink, és a terveink:

Hiszek a közösség mindenek fölötti erejében. Hiszek a munka becsületében, az összefogás értékében. Hitem szerint a jövőhöz vezető út nem a vakszerencse, nem az ígéretek kérdése. Itt élve testközelből élem meg a kerületünk, Bánhida mindennapjait. Látom az itteni erősségeket és akadályokat egyaránt. A választásokig folyamatosan, és azután is megtartandó lakossági találkozókon - és akár az internetes fórumokon is - megtalálhatjuk, meg fogjuk találni a közös hangot, kialakítjuk közös stratégiánkat szűkebb környezetünk jövőjének megformálására. Mindehhez az Önök aktív közreműködése, felügyelete adhatja meg felhatalmazást. Önkormányzati képviselőként és alpolgármesterként az Önök érdekeinek feltétel nélküli képviselete lesz a feladatom a testületben.

Csapatjátékosként szót kell ejtenem Kálmán Tibor pogármesterről és képviselő társaim közös munkájáról: A körzeti munkánkban az általam is kitűzött célokat kell a legfontosabbnak tartanunk. A körzetek lakóiból azonban összeáll városunk Békés lakossága, képviselőikből a képviselőtestület. A feladatok, a terhek, a sikerek és az örömök közössé válnak.

Közössé válnak de nem adódnak össze, inkább megosztódnak. A megosztott feladatok és terhek könnyebbednek, ellenben a megosztott sikerek és örömök többszöröződnek. A választópolgárok közreműködése és felügyelete, a polgármester, a képviselők - Én és a csapatunk - munkája és alázata tömörítheti egybe azt amit közösségnek hívunk. KÖZÖSSÉGNEK, tiszta SZÍVVEL, tiszta LÉLEKKEL.

Megköszönöm eddigi figyelmüket! Mi Békésért Vagyunk!

Hírek, információk:

2023-02-03 08:30:00

Tátra és Csap utca - orvosoltuk a csapadékvíz-elvezetési problémát

Orvosoltuk a csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos problémákat a választókerületemhez tartozó Tátra és Csap utca találkozásánál.

A kérdésben korábban lakossági megkeresést kaptam, amelyet követően a BKSZ Kft. munkatársai kitakarították a csapadékvíz-elvezető árkot, újat készítettek, illetve a járdát is rendbe rakták az érintett részen.

Nagyon köszönöm a megkeresést, illetve a BKSZ Kft. munkáját!


2023-02-02 16:00:00

Újabb Epipenek az intézményekben

Két helyre, a békési EGYMI-be és Szokolay Sándor Alapfokú Művészeti Iskolába vittünk Epipeneket, a súlyos allergiás reakciót, anafilaxiát mutató gyerekek és felnőttek életének megmentését szolgáló oldatos injekciót Kálmán Tibor polgármesterrel.

Mint ismert, a Fidesz-KDNP frakció kezdeményezésére a képviselő-testület tavaly döntött arról, hogy minden helyi-oktatási nevelési intézménybe kerül az Epipenekből. Az EGYMI-ben lejárt a készítmény szavatossága, a zeneiskolába pedig korábban nem került az oldatos injekcióból. Ezt pótoltuk most.

Nagyon fontosnak tartjuk, hogy így mind a gyerekek, a diákok, mind a pedagógusok és oktatási dolgozók biztonságát erősítjük. Az Epipen jelenléte nagyon fontos, más megyei településeken több alkalommal volt szükség a készítmény használatára.

 


2023-02-02 08:15:00

Megbeszélés a nemzetiségi önkormányzatokkal

A helyi nemzetiségi önkormányzatok, a német, a szlovák, a román és a roma nemzetiségi önkormányzatok képviselőivel egyeztettünk a polgármesteri hivatalban.

Szeretnénk a szervezetekkel szorosabb együttműködést kialakítani. Úgy gondoljuk, hogy munkájuk, tevékenységük nagyban hozzájárul a város kultúrájához. Számos programban is szeretnénk velük közösen dolgozni.

Ezúton is nagyon köszönöm a munkájukat!


2023-02-01 09:10:00

Babacsomag átadása

Nagy öröm számomra, hogy újabb babacsomagot adhattam át.

Ezúttal a választókerületemben élő Rác Szabó Dorottyát és édesanyját, Rác Szabó Zsuzsannát köszönhettem ilyen módon.

Köszönöm a kedves fogadtatást, nagyon jó egészséget és sok boldogságot kívánok az egész családnak!


2023-01-31 11:57:00

Pad a katolikus templom melletti emlékműnél

Pad egészíti ki, teszi teljessé a békési katolikus templom mellett álló, meg nem született és korán elhalt gyermekekért állított emlékművet.

A monumentumot tavaly októberben adták át, és a katolikus közösség már akkor azt tervezte, hogy egy padot is elhelyeznek az emlékmű elé, ahová – ahogy dr. Pálmai Tamás fogalmazott – le lehet ülni, ahol el lehet mondani egy imát, el lehet helyezni egy mécsest, ahol emlékezni lehet a szépre, a jóra. A padot Lele Árpád ajánlotta fel. Köszönet a nagyon szép gesztusért és a segítségért.

Alpolgármesterként természetesnek tartottam, hogy önkormányzatunk is segítse a nemes kezdeményezést, így a padot a BKSZ Kft. munkatársai helyezték el, betonozták le.

Köszönöm mindenkinek, aki részt vett az emlékmű létrejöttében és az ahhoz méltó környezet kialakításában.


2023-01-30 12:25:00

Elkészült az Andor utcai járda javítása

Megtörtént a megsüllyedt, elmozdult járdaszakasz javítása, helyreállítása a választókerületemhez tartozó Andor utcában

A közelmúltban lakossági megkeresést kaptam arról, hogy az érintett területen a járda megsüllyedt, elmozdult, amit a helyszíni bejáráson én is láthattam. A hiba helyrehozását a bejelentést követően szinte azonnal megkezdték a BKSZ Kft. munkatársai, ami el is készült.


2023-01-29 08:01:00

Múltidéző - kocsmai balhé a 20. száza elejéről

Békés esztendő: 1904 januárjában az alábbi bírósági, törvényszéki tudósítással jelentkezett a Békés című lap

Úgy látszik, hogy ebben az évben békés világ lesz, mert a békésiekkel kezdődött meg a főtárgyalás. Ugyanis még 1902. november 16-ra nyúlik vissza az ügy előzménye, mikor is M. Tóth Ferencz kiöregedett pandúr, a korcsmában

a visszajáró pénz felett összeveszett Herpai István korcsmárossal, ki 2 társa segítségével a kötekedő vendéget az utczára tették és alaposan helybenhagyták. De nem azért békési a magyar, hogy ezt könnyen tűrje, a megvert ember sietett a rendőrségre, hogy kísérjék be a korcsmárost, amiért őt, a választó polgárt kitette a korcsmából, miután a rendőrök nem nagyon siettek, egyiket meg is lökdöste hevében, minek az lett a következménye, hogy nemcsak akik megverték, hanem ő is a vádlottak padjára került a rendőr bántalmazásáért. A főtárgyaláson azonban csakugyan béke lett, mert mindenik terheltet felmentették, részben azért, mert a részegség miatt nem volt beszámítható a tett, részben meg azért, mert aki józan volt, azzal szemben nem lehetett bizonyítani a bűnösséget.

Érdekes, hogy közel 120 évvel ezelőtt még milyen mértékben számított a beszámíthatatlanság. Ami viszont biztosan nem számított, hogy az ital a mai napig sokakat tesz túlságosan bátorrá.


2023-01-28 18:16:00

Megemlékezés a malenkij robotra elhurcolt békésiekre

Málenkij Robotra elhurcolt békési honfitársaira emlékeztünk a tiszteletükre állított emlékműnél

Hetvennyolc évvel ezelőtt tizenhét nőt és férfit hurcoltak el kényszermunkára a Szovjetunióba, embertelen körülmények közé, bányákba dolgozni, csak azért, mert német származásúak voltak. A túlélők zöme betegen tért haza, sokan munkaképtelenné váltak, s a nyolcvanas évek végéig szót sem ejthettek megpróbáltatásaikról.

A német nemzetiségi önkormányzat rendezvényén elmondott beszédemben kiemeltem, beszélnünk kell a múltról. Nem lehet és nem szabad egyszerűen a szőnyeg alá söpörni több dolog miatt sem. Egyrészt igazságot és elégtételt kell adnunk azoknak az embereknek, akik áldozatául estek a huszadik századik egy legbetegebb, hatásait ma is éreztető rendszerének. Fejet kell hajtanunk azok előtt, akik évekig szenvedtek távol a hazájuktól, az otthonuktól. Fejet kell hajtanunk azok előtt, akik idegen földben nyugszanak, és úgy haltak meg, hogy semmilyen bűnt nem követtek el, csak élni akartak, dolgozni és szeretni. Itt ebben a hazában, itt Magyarországon.

S beszélnünk kell a tragikus eseményekről azért is, mert nagyon sokan nem tudnak arról, hogy mi is történt akkoriban. Nem tudják, hogy őrült elmék egész közösségeket, egész népcsoportokat tettek tönkre egyetlen elátkozott tollvonással. Beszélnünk kell a történtekről, mert a történelem könyvek évtizedekig egyáltalán nem vagy csak egy-egy bekezdésben számoltak be a malenkij robot szörnyűségeiről.

Több olyan ember visszaemlékezéseit olvastam el az elmúlt napokban, akiknek az ősei megjárták a kényszermunkát. Döbbenetes tény, hogy tragédia sebeit ők is a mai napig magukon hordozzák, bennük él nagyszüleik és szüleik fájdalma. Értük is ki kell állnunk, el kell mondanunk időről időre, hogy milyen gyalázat esett meg.

S beszélnünk kell a fiataloknak a 78 évvel ezelőtti szörnyűségekről, mert azok, akik a digitális világban nőnek, akik a 200 karakteres Facebook poszton szocializálódnak, nem érthetik meg az események súlyát. S nagyon fontos elmondani, hogy ez nem az ő hibájuk.

Nekünk kell megismertetni őket az események átélőinek beszámolóival, a leírások alapján, személyes példákon keresztül kell be mutatnunk, hogy milyen volt elhagyni a deportáltaknak otthonaikat, családjaikat, milyen volt az utazás, milyenek voltak a körülmények a bányákban. S meg kell értetnünk mindenkivel, hogy a béke rajtunk is múlik. Hogy nem engedhetjük el senkinek a kezét, akit ártatlanul akarnak büntetni.


2023-01-27 07:56:00

Mucsi András Szegedi Kis Istvánról szóló könyvének bemutatója

Békésen is bemutattuk Mucsi András képviselőtársunk, gimnáziumi történelem- és hittantanár Az Úr követe egy széteső országban – Szegedi Kis István kalandos élete és kora című könyvét.

A kötet átfogó képet ad a reformátor életművűről és azokról a történelmi időkről, amelyben kifejtette korszakot meghatározó és nemzetközileg is jelentős tevékenységét. A könyv megszületéséről, érdekességeiről és Szegedi Kis Istvánról Szegfű Katalin, a Békési Újság főszerkesztője kérdezte Mucsi Andrást a Békési Református Egyházközség gyülekezeti termében tartott bemutatón.

Ezúton is gratulálok, és köszönöm Mucsi András munkáját, hiszen egy hiánypótló, nagyon fontos kötet született!


2023-01-26 10:48:00

2023 január - képviselő-testületi ülés

Új rendelet a városi kitüntetésekről, együttműködünk a nemzetiségi önkormányzatokkal

Idei első ülését tartotta a békési képviselő-testület, amelynek egyik fontos napirendjeként döntöttünk az önkormányzat városi jelképekről és kitüntetésekről szóló új rendeletének megalkotásáról.

Kálmán Tibor polgármester indítványára egységesebb képet kapnak az adományozható kitüntető címek és díjak. A „Békés Város Díszpolgára” kitüntető, a „Pro Urbe Békés”, a „Civilek a Városért”, a „Kiváló Szociális Munkáért” és „Kecskeméti Gábor” díjakból évente egy-egy kitüntetés lesz adományozható, míg „Békés Város Ifjúsági díja” elismeréséből öt, az „Az Év Békési Sportolója” díjból pedig három. Változás, hogy kitüntetésekkel a jövőben nem jár pénzjutalom.

A képviselő-testület a Békési Német Nemzetiségi Önkormányzattal, a Békési Roma Nemzetiségi Önkormányzattal, a Békési Román Nemzetiségi Önkormányzattal és a Békési Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodásokat felülvizsgálta, és azokat módosítás nélkül fenntartotta.


2023-01-25 13:50:00

Tűzoltó közgyűlés - 2023 január

Megtartotta közgyűlését a Békési Önkormányzati Tűzoltóság.

Az eseményen elfogadtuk a szervezet pénzügyi beszámolóját, szakmai beszámolóját, költségvetését és munkatervét.

A Békési Önkormányzati Tűzoltóság beavatkozó állománya 2022-ben 152 káresetet felszámolásában vett részt. Elsődleges műveleti körzetünkben, 147 esetben, azon kívül 5 esetben nyújtottak segítséget. Tűzesethez 63 alkalommal, műszaki mentéshez 90 alkalommal vonultak.

A Hencz Antal Önkéntes Tűzoltó Egyesület összesen 42 káreseményhez vonult. Huszonkilenc alkalommal egy fővel segítették a Békési Önkormányzati Tűzoltóság munkáját, tizenegy alkalommal két fővel, egy alkalommal három fővel és egy alkalommal négy fővel vonultak az önkormányzati tűzoltókkal közösen.

Alpolgármesterként és a szervezet alelnökeként is szeretném megköszönni azt a munkát, amelyet tűzoltóink tavaly és hosszú évek óta végeznek. Jelenlétük és lelkiismeretes munkájuk nyugalmat jelent városunk számára.

 


2023-01-24 16:04:00

Bizottsági ülések

Idei első üléseit tartották a képviselő-testület mellet működő szakbizottságok, a pénzügyi és városfejlesztési, az ügyrendi, lakásügyi és városfejlesztési, valamint a humán és szociális bizottság.

A tanácskozásokon olyan témák kerültek napirendre, mint a békési nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata, a Békési Városfejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Kft. tájékoztatója az elvégzett munkákról és a Nefelejcs Békési Kulturális és Hagyományőrző Közhasznú Egyesület tájékoztatója a a 2022. évi tevékenységéről. A képviselő-testület csütörtökön reggel ülésezik majd.


2023-01-24 11:25:00

Rehabilitáljuk a templomkertet

Megkezdődött a református templomkert növényzetének megújítása, hamarosan húsz új fát ültetünk el.

Sajnos két fa a szakemberek véleménye szerint olyan mértékben kiszáradt, hogy veszélyessé vált, és bármikor kidőlhet, éppen rá a közelmúltban megújult templomépületre, ezért szükségessé vált a kivágásuk. A presbitérium döntése értelmében a templomkertben húsz új fát ültetünk el idén, amivel pótoljuk a kivágottakat, és még szebbé tesszük a területet.


2023-01-24 09:39:00

Internet fejlesztés

Egy komoly beruházásnak köszönhetően tovább bővül a széles sávú internetelérés városunkban

Több utca kapcsolódik be a rendszerbe a választókerületemben is. Az örömteli fejlesztéssel kapcsolatban a napokban jeleztem a kivitelező kft. vezetőjének, hogy az internetoszlopok nem mindig a megfelelő helyre kerültek, előfordult például a Keserű soron, hogy azok túl közel vannak az úttesthez, amit természetesen javítanak a cég a munkatársai.

Köszönöm az együttműködést és nagyon fontos beruházást!


2023-01-22 08:22:00

Múltidéző - Magyar Kultúra Napja, Himnusz

A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük január 22-én annak emlékére, hogy a kézirat tanúsága szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le Szatmárcsekén a Himnusz kéziratát.

Nagyon érdekes, hogy miként alakult a Himnusz története. Mint az a nemzetijelkepek.hu oldalon olvasható, Magyarországon a XVIII. században két néphimnuszként énekelt vallásos dal is elterjedt, sokan ismerték, tartalmát mélyen átérezték, egyetértettek vele. Régi énekeskönyvekben megtalálható volt az „Ah, hol vagy magyarok tündöklő csillaga” és a „Boldogasszony anyánk” kezdetű ének; az egyaránt fontos fohászokat együtt tudták énekelni.

A XIX. század elején hivatalos alkalmakkor Magyarországon is az osztrák császárhimnusz csendült föl mint az országot jelképező közösségi dal. De ebben az időben már gyakran felhangzott a Rákóczi-nóta vagy a Rákóczi-induló is, mint a magyarság kifejezője.

Kölcsey Ferenc 1823. január 22-re keltezve írta meg a „Hymnus”-t. Azt a versét, amely egymagában örökre megőrizte volna nevét, ha semmi mást nem is írt volna. Irodalomtörténészek kimutatták, hogy a költemény valószínűleg nem egyetlen napon született. Egyes gondolatok, kifejezések föllelhetők Kölcsey korábbi műveiben, más gondolatok pedig a még korábbi magyar irodalomban. A költő kivételes érzékenysége tudta összesűríteni tökéletes tartalmi és formai egységbe mindazt, ami egy nép sok évszázados történelmében fontos. A vers olyan érzelmi telítettségű, hogy egyesek pesszimizmust, mások egyenesen a jövő további eredményes harcaiban való bizakodást olvasnak ki belőle.

A magyaroknak még egy nagy mű kínálkozott a himnuszi rangra: Vörösmarty Mihály „Szózat”-a. Megjelenésekor, 1836-ban így ajánlják mindenki figyelmébe – már akihez eljutott az Auróra című almanach -: „...reményljük, nem fog elhangzani figyelem 's hatás nélkül, és ohajtjuk is, hogy a szózat tettet szüljön...” A versek és a röviden idézett kommentár nagyon jól érzékeltetik a korabeli hangulatot, a gondolkodás irányait, a feszültséget, az immár nemzeti önbecsülésre építő tenni akarást.

Ebben a helyzetben akadt még egy kiváló ember, Bartay Endre, a Nemzeti Színház igazgatója – maga is zeneszerző –, aki sok más serkentő pályázat kiírása között megérezte mindkét vers nagyságát, és szükségesnek tartotta megzenésítésüket. A Szózat zenéjére 1843-ban, a Himnusz zenéjére pedig 1844-ben meghirdetett pályázat óriási érdeklődés mellett, óriási sikerrel zárult. Mindkét dalmű (Egressy Béni és Erkel Ferenc szerzeményei) – bár egyik sem énekelhető könnyen -, rövid időn belül kedvelt lett és elterjedt. Erkel Ferencnek – a Nemzeti Színház karmesterének – díjnyertes, a Himnuszra írt pályaműve a várakozásnak megfelelően – már a születése pillanatában – nagy reményekre jogosított.

A Himnusz szövege és maga a kotta hamarosan több kiadást megért, különböző korokban ugyan különböző sűrűséggel, de rendre követték egymást. A magyar nemzet himnuszává tulajdonképpen a közakarat, közmegegyezés tette. A hivatalos elismerés azonban évtizedeken át késlekedett, az csak 1990-ben történt meg, amikor nemzeti jelképeink sorába a címer és a zászló mellé a legfiatalabbat, a Himnuszt is Alkotmányunkba iktattuk. Nem szerencsés rangsorolni a nemzeti himnuszokat, ám elmondhatjuk, hogy a magyar himnusz mind irodalmi és zenei, mind formai és tartalmi szempontból kiemelkedően jeles mű.

 

Nemzeti imádságunk nagyon fontos, meghatározó szerepet tölt be az életünkben, mindennapjainkban és ünnepeinknek egyaránt, milyen erőteljesen szimbolizálja a magyar kultúrát. Az irodám falán is ott található, hogy így is jelezze, mennyire fontos magyarságunk, jövőbe vetett hitünk, együvé tartozásunk.


2023-01-21 09:59:00

Bánhidától Vashalomig

A hivatalos oldal keretein belül leginkább a teljes várost érintő információkat osztok meg Önökkel mint alpolgármester.

Természetesen ezek között a választókörzetem hírei, beszámolói is helyet kapnak. A már működő "Bánhidától Vashalomig" csoportot azzal a szándékkal indítottam útjára, hogy egyéni képviselőként az interneten keresztül is közvetlen kapcsolatot tarthassunk egymással, a kerület lakóival. Kérem a városrészen élőket, hogy csatlakozzanak a csoporthoz, osszák meg véleményüket, javaslataikat. Gondolkodjunk együtt!

Kérem, hogy akik már tagok, hívják meg a körzetben lakó rokonaikat, barátaikat, ismerőseiket!


2023-01-20 10:54:00

Ingyenes uszodabérlet a 60 év felettieknek

Békés Város Önkormányzata a 60. életévét betöltött személyek részére, rekreációs támogatásként 20 alkalmas bérletet biztosít

Ez a Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdőben gyógyvizes gyógymedence használatára és a Békési Uszodában a medencék és a működő szolgáltatások használatára jogosít.

Rekreációs támogatás akkor nyújtható, ha a kérelmező jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 900%-át, jelenleg 256.500 forintot. A támogatás igénylésekor az életkort és a lakóhelyet, mint a jogosultság feltételeit, személyi igazolvány és lakcímkártya bemutatásával kell igazolni. A rekreációs támogatás egy évben legfeljebb 3 alkalommal vehető igénybe. A bérlet a jogosultságot megállapító jogerős határozat bemutatásával a Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdőnél vagy a Békési Uszodában vehető át. A rekreáció céljának megvalósulása érdekében a bérlet a kiállításától számított 6 hónapon belül használható fel. A támogatás nem átruházható, azt a jogosult csak személyesen érvényesítheti. Az uszodabérlet a Békési Polgármesteri Hivatalban igényelhető.


2023-01-18 10:43:00

Ülésezett a sporttanács

Idei első megbeszélését tartotta a sporttanács.

Az egyeztetésen szót ejtettünk a tavalyi év összegzéséről, a gyermekek, fiatalok tagdíjtámogatásáról, amit még lehet igényelni, és szeretnénk is, ha minél többen élnének a lehetőséggel. Érintettük idei feladatainkat és az előttünk álló kihívásokat.

Minden nehézség ellenére kiemelt célunknak tekintjük, hogy a békési sport legalább olyan, de reményeink szerint még magasabb szinten működjön, mint eddig.


2023-01-17 12:47:00

Egyeztetés földek öntözéséről

Tovább folytatódik a munka a Békés határában lévő földek öntözésének megoldása érdekében. Az eddig történtekről Hódos Pállal, Laukó Imrével és Szatmári Tamással egyeztettünk, illetve átbeszéltük az elmúlt időszakban történteteket és a jövő feladatait.

Tavaly augusztusban helyszíni bejáráson jártunk az érintett területen, hogy a földtulajdonos gazdákkal közös megoldást találjunk a terület öntözésére. Mint akkor beszámoltam róla, az aszály sújtotta területek öntözési megoldásainak bővítéséért fogott össze 23 békési gazda, hogy 1000 hektár területet a környező csatornákból nyert vízzel öntözhessenek. A Békés határában lévő területek közel 60 gazda tulajdonában vannak, azonban a száraz időjárás és a megváltozott klíma miatt azokon a földeken, ahol az öntözésre nem tudtak kellő anyagi erőforrást biztosítani, szinte száz százalékos veszteség keletkezett mind a kukorica-, mind a napraforgótermésben. Akkor Hódos Pál, Laukó Imre és Kis András a többi gazda képviseletében azzal a kéréssel fordult hozzám, hogy engedélyezzük az érintett mintegy 5 kilométer hosszúságú csatornák kitisztítását, rendbe tételét.

Az összefogás első eredményei már meg is vannak, hiszen a csatornát megtisztították, kiszedték onnan a fákat, bokrokat, és azt ledarálták. Kotrógépet is szeretnének igényelni, amivel még hatékonyabbá tennék a csatorna vízellátását. A kérésüknek megfelelően én is megkezdtem az egyeztetéseket, hogy minél előbb megnyugtatóan rendeződjön a kérdés.

Békés agrártelepülés, ahol a nagyon kemény és fontos munkát végző gazdák mindig fontos szerepet töltöttek be. Kötelességemnek érzem, hogy minden előremutató kezdeményezésüket mi is támogassuk.


2023-01-16 10:10:00

Egyeztetés Gyarmati Sándorral

Konstruktív hangulatú beszélgetést folytattunk Gyarmati Sándorral, a békési, egy személyben a Békés vármegyei polgárőrség elnökével.

Egyeztettünk az advent tapasztalatairól, amelynek keretében a szervezet tagjai kiemelt szolgálatot láttak el, és biztosították egyebek mellett a Rendezvénygödörben felállított installációt is. Az ünnepvárás szerencsére nyugodt volt és eseménymentes, de természetesen arról is szót ejtettünk, hogy min lehetne javítani az idei évben.

A polgárőrség a jövőben tovább erősítené kapcsolatát a helyi általános iskolákkal egy projekt keretében, illetve ugyancsak szorosan együttműködnek az önkormányzattal és a helyi civil szervezetekkel is. Szociális téren is nagyon sokat tesznek a város nehezebb helyzetben élő lakóiért.

Önkormányzati képviselőként számomra nagyon fontos, hogy a választókerületemben is laknak polgárőrök, akikre mindig lehet számítani.

Ezúton is köszönöm a békési polgárőrök munkáját, azt, hogy fáradhatatlanul mindig, mindenütt ott vannak, és segítenek.

 


2023-01-15 08:14:00

Múltidéző - Jantyik Mátyás emlékkiállítás

1904-ben városunk híres szülöttének nyílt emlékkiállítása

A Jantyik-kiállítás megnyitása. Vármegyénk korán elhunyt érdemes fia, Jantyik Mátyás művészi hagyatékát egybegyűjtötték a mester tisztelői, s az értékes alkotásokat, a melyeket a múlt héten mutattak be a főváros közönségének, Jantyik Mátyás szülővárosában Békésen is kiállították – írta 1904-ben a Békés című lap. A nagyérdekű tárlatot, mely az uj gimnázium emeleti termeiben van elhelyezve, kedden délelőtt 9 órakor nyitotta meg Popovics Szilveszter főszolgabíró, előkelő szép közönség jelenlétében. Megjelentek a megnyitó ünnepen a Jantyik-család tagjai is, a kiket meleg ovácziókkal vett körül az ünnepi közönség. A kiállításon már eddig is sok kép került eladásra.

Jantyik Mátyás szellemi és kulturális hagyatékát kötelességünk megőrizni, aminek érdekében a jövőben is komoly lépéseket fogunk tenni. A nagyszerű művész 120 évvel ezelőtt hunyt el.


2023-01-14 08:12:00

Sportszervezeti tagdíjtámogatás

Január 31-ig adhatják le kérelmüket a szülők gyermekük sportszervezeti tagdíjtámogatásra.

Mint ismert, kérelemre, az egészséges életmódra nevelés ösztönzése érdekében önkormányzatunk sportszervezeti tagdíjtámogatásként átvállalja az amatőr sportoló gyermek sportszervezetnél adott évre fizetendő hat havi tagdíját, de maximum havi 3000 forintot az alábbi feltételek együttes fennállása esetén:

– a gyermek és a törvényes képviselők a kérelem benyújtását megelőzően legalább 12 hónapja Békés városban lakóhellyel rendelkeznek és életvitelszerűen ott laknak,

– a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át (85.500 Forint/fő), gyermekét egyedül nevelő szülő esetén a 400%-át (114.000 Forint/fő),

– a gyermek a sportszervezetnek a kérelem benyújtását megelőzően legalább egy éve a tagja, és ezt a sportszervezet elnöke a kérelem nyomtatványon igazolja.

A kérelmet január 31-ig lehet benyújtani az e célra rendszeresített formanyomtatványon. A kérelmet a szülőnek kell előterjesztenie a békési polgármesteri hivatalnál.

 


2023-01-13 13:02:00

Hamarosan helyrehozzuk a járdát az Andor utcában

Hamarosan megújul egy járdaszakasz a választókerületemben található Andor utcában.

A közelmúltban lakossági megkeresést kaptam arról, hogy az érintett területen a járda megsüllyedt, elmozdult, amit a helyszínen én is láthattam. A hiba helyrehozását hamarosan megkezdjük.

Arra kérem a választókerületemben élőket, hogy bármilyen problémát észlelnek, jelezzék számomra a polgar.zoltan@bekesvaros.hu e-mail címen vagy keressenek a polgármesteri hivatal 06-66-411-011-es telefonszámán.

Előre is köszönöm

 


2023-01-12 13:25:00

Egyeztetés a református egyházközség vezetésével

A megbeszélésen érintettük az idei év feladatait és céljait, intézményeink munkáját és az energiaválság okozta helyzetet is.

A békési református egyházközség vezetőségével, Molnár Máté vezető lelkipásztorral, Gellén János főgondnokkal és Mucsi András iskolaügyi gondnokkal tartottunk egyeztetést. A megbeszélésen érintettük az idei év feladatait és céljait, intézményeink munkáját és az energiaválság okozta helyzetet is.


2023-01-12 08:01:00

BKSZ falinaptár: az idén is

Elkészült a békési megszokott hulladékszállítási naptár a lakosság kérésére

Ugyan  az NHKV Zrt. országosan elkészítette a hulladékszállítási rendnek megfelelően a 2023 évi naptárat, de mi békési lakosok megszoktuk, és megszerettük a BKSZ falinaptárát. Ez a mai naptól ingyenesen átvehető az Inkubátorházban ( 5630 Békés,Verseny u. 4. )


Egyéb (további) tartalmak szűrés és dátumválasztás alapján...

Postacím


Békési Polgármesteri Hivatal 5630 Békés, Petőfi Sándor utca 2.