Polgár Zoltán

Békés város alpolgármestere

Bemutatkozás

Polgár Zoltánnak hívnak és gyermekkorom óta Békésen élek. A Karacs Teréz utcában nőttem fel. Feleségemmel, Marikával - aki fodrász - a Keserű soron alapítottunk családot és neveljük két gyermekünket Sárát és Zoltánt.

Életem vezérlő-csillagai a sport, a közösségi élet és az ezeket átszövő szervező munka. Végigjártam a békési kézilabdasport színtereit: játékosként eljutottam a csapatkapitányságig, dolgoztam játékvezetőként és másodállásban a klub vezetője voltam. A sport mutatta meg nekem a küzdelem emberi arcát, adott életre szóló barátságokat és máig ható tanulságokat. Csapatjátékosnak tartom magam: korábban játékosként, később pedagógusként és napjainkban, a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ igazgatóhelyetteseként dolgozva. Álljanak hát most itt közös jövőnk, elképzeléseink, és a terveink:

Hiszek a közösség mindenek fölötti erejében. Hiszek a munka becsületében, az összefogás értékében. Hitem szerint a jövőhöz vezető út nem a vakszerencse, nem az ígéretek kérdése. Itt élve testközelből élem meg a kerületünk, Bánhida mindennapjait. Látom az itteni erősségeket és akadályokat egyaránt. A választásokig folyamatosan, és azután is megtartandó lakossági találkozókon - és akár az internetes fórumokon is - megtalálhatjuk, meg fogjuk találni a közös hangot, kialakítjuk közös stratégiánkat szűkebb környezetünk jövőjének megformálására. Mindehhez az Önök aktív közreműködése, felügyelete adhatja meg felhatalmazást. Önkormányzati képviselőként és alpolgármesterként az Önök érdekeinek feltétel nélküli képviselete lesz a feladatom a testületben.

Csapatjátékosként szót kell ejtenem Kálmán Tibor pogármesterről és képviselő társaim közös munkájáról: A körzeti munkánkban az általam is kitűzött célokat kell a legfontosabbnak tartanunk. A körzetek lakóiból azonban összeáll városunk Békés lakossága, képviselőikből a képviselőtestület. A feladatok, a terhek, a sikerek és az örömök közössé válnak.

Közössé válnak de nem adódnak össze, inkább megosztódnak. A megosztott feladatok és terhek könnyebbednek, ellenben a megosztott sikerek és örömök többszöröződnek. A választópolgárok közreműködése és felügyelete, a polgármester, a képviselők - Én és a csapatunk - munkája és alázata tömörítheti egybe azt amit közösségnek hívunk. KÖZÖSSÉGNEK, tiszta SZÍVVEL, tiszta LÉLEKKEL.

Megköszönöm eddigi figyelmüket! Mi Békésért Vagyunk!

2022-09-04 08:00:00

Múltidéző - tűzvész

Drámai tűzvész pusztított 1909-ben Békésen, a település két végén csaptak fel a lángok

Óriási tűz pusztított 1909 július 29-én Békésen. A község két végén ütött ki a tűz – írta tudósításában a Békés című lap. A lakosok rémülten futottak a tűz színhelyére. A szélvész csak fokozta a kétségbeesést. Az elöljáróság telefonozott a megye székhelyére az alispánnak, ki táviratilag kérte a csabai katonai parancsnokságot, hogy egy század katonaságot küldjön ki Békésre, hova az alispán maga is azonnal kiment. A tűz 9 órakor a hadházi tizedben keletkezett egy istállóban, hol különféle lomok voltak összehalmozva. Egy pár pillanat alatt itt nyolc ház és ezek mellékhelyiségei álltak lángban. A helybeli tűzoltók hamarosan ott termettek a vész színhelyén, s hozzáláttak életveszélyes feladatukhoz, melynek derekasan meg is feleltek. Pár óra alatt a tüzet lokalizálták.

Azonban még meg sem pihenhettek mikor újból kongani kezdett a vészharang. A községnek ibrányi részében gyulladt ki egy ház. Ép ekkor érkezett meg a csabai katonaság, továbbá Csaba, Köröstarcsa, Mezőberény tűzoltósága, kiknek segítségével a békésiek nagy nehezen féket vetettek a pusztító elemnek. A veszedelem nagy volt, mert a szél a községnek hajtotta a szikrákat. A hadházi részen a tűz Stern Herman istállójában keletkezett háromnegyed 9-kor. Az okot még nem tudják. Itt leégett Kiss János lakóháza és melléképülete, özv. Pós Ferenczné, Kiss Ferencz, Bálint Mihály,  ifj. Bálint Mihály, Illés Mihály lakóháza és ezek melléképületei. A tüzet itt 11 órára lokalizálták. Az ibrányi részen leégett Bodorik János, Virágos János lakóháza és melléképületeik. Emberéletben kár nem esett. Sebesülés azonban több történt. Feljegyzésre méltó gr. Wenckheim László humánus cselekedete, ki nemes szíve sugallatát követve, nemcsak személyesen, cselekvőleg vett részt a mentés munkájában, de a károsultak között tekintélyes pénzbeli segélyt is osztott ki nyomoruk enyhítésére. Gr. Wenckheim Frigyes pedig a békési derék tűzoltóságot jutalmazta meg fáradozásáért. A tűzoltó egyesület javára 500 K-t adományozott.

Egy-egy ilyen hírt olvasva, mindig elgondolkodok, hogy mennyi minden változott. A békési tűzoltóknak és a technikai fejlődésnek köszönhetően ma sokkal nagyobb a biztonság, mint akkoriban. Ugyanakkor azt is sokat mond és évszázadon átívelő üzenet, hogy rögtön volt olyan nagylelkű ember, aki azonnal segített a rászorulókon.


Egyéb (további) tartalmak szűrés és dátumválasztás alapján...

Postacím


Békési Polgármesteri Hivatal 5630 Békés, Petőfi Sándor utca 2.