Polgár Zoltán

Békés város alpolgármestere

Bemutatkozás

Polgár Zoltánnak hívnak és gyermekkorom óta Békésen élek. A Karacs Teréz utcában nőttem fel. Feleségemmel, Marikával - aki fodrász - a Keserű soron alapítottunk családot és neveljük két gyermekünket Sárát és Zoltánt.

Életem vezérlő-csillagai a sport, a közösségi élet és az ezeket átszövő szervező munka. Végigjártam a békési kézilabdasport színtereit: játékosként eljutottam a csapatkapitányságig, dolgoztam játékvezetőként és másodállásban a klub vezetője voltam. A sport mutatta meg nekem a küzdelem emberi arcát, adott életre szóló barátságokat és máig ható tanulságokat. Csapatjátékosnak tartom magam: korábban játékosként, később pedagógusként és napjainkban, a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ igazgatóhelyetteseként dolgozva. Álljanak hát most itt közös jövőnk, elképzeléseink, és a terveink:

Hiszek a közösség mindenek fölötti erejében. Hiszek a munka becsületében, az összefogás értékében. Hitem szerint a jövőhöz vezető út nem a vakszerencse, nem az ígéretek kérdése. Itt élve testközelből élem meg a kerületünk, Bánhida mindennapjait. Látom az itteni erősségeket és akadályokat egyaránt. A választásokig folyamatosan, és azután is megtartandó lakossági találkozókon - és akár az internetes fórumokon is - megtalálhatjuk, meg fogjuk találni a közös hangot, kialakítjuk közös stratégiánkat szűkebb környezetünk jövőjének megformálására. Mindehhez az Önök aktív közreműködése, felügyelete adhatja meg felhatalmazást. Önkormányzati képviselőként és alpolgármesterként az Önök érdekeinek feltétel nélküli képviselete lesz a feladatom a testületben.

Csapatjátékosként szót kell ejtenem Kálmán Tibor pogármesterről és képviselő társaim közös munkájáról: A körzeti munkánkban az általam is kitűzött célokat kell a legfontosabbnak tartanunk. A körzetek lakóiból azonban összeáll városunk Békés lakossága, képviselőikből a képviselőtestület. A feladatok, a terhek, a sikerek és az örömök közössé válnak.

Közössé válnak de nem adódnak össze, inkább megosztódnak. A megosztott feladatok és terhek könnyebbednek, ellenben a megosztott sikerek és örömök többszöröződnek. A választópolgárok közreműködése és felügyelete, a polgármester, a képviselők - Én és a csapatunk - munkája és alázata tömörítheti egybe azt amit közösségnek hívunk. KÖZÖSSÉGNEK, tiszta SZÍVVEL, tiszta LÉLEKKEL.

Megköszönöm eddigi figyelmüket! Mi Békésért Vagyunk!

2022-08-07 08:00:00

Múltidéző - szerelmi dráma

Szerelmi dráma – filmbe illő jelenet felemás befejezéssel

1900-ban egy különösen szerelmi történetről számolt be a Békés című újság. Minek is van szerelem – ezt a címet adta a vitriolos tollú újságíró a cikknek.

„Minek is van szerelem ... érzi a dal bánatos hatását Szász Lajos békési ácslegény, aki nagyon szerette Csiszár Margitot és ő is viszonozta, ámde úgy szokott történni az életben, hogy a szülők nem annyira a 100 % Celsiust szeretik a kérőkben mint inkább azt, ki el tudja tartani a leányukat. Így történt ez alkalommal is, hogy Szász Lajosnak fiatal korával ellenkező arányban álló nagy szerelme daczára is az idősebb Harmathi Istvánt szánták leányuknak, s midőn pedig ezt megtudta az ácslegény nehéz lett a szíve, és a korcsmába ment, hogy a feje is utolérje a szívét, így felkészülve revolverét vette kezébe 1899. május 24-én elhatározva, hogy úgy önmagát, mint Margitot elemészti és midőn Margit szeretsz-e kérdésére tagadólag felelt, elsütötte a revolvert, melyből a golyó a feje felett fúródott a falba — a zajra berohantak a szülők — a gavallér pedig kiszökve a Körösbe ugrott, honnan a rend őrei kihalászták. A főtárgyaláson is nagy szerelmével védekezett, és bánatjával, hogy Margit már Harmathi Istvánná lett, és ezt figyelembe véve a bíróság Tóth Ferencz közvádló indítványára csak 10 napi elzárást szabott reá, és most azon nótát énekli egyedül minek is van. ”


Egyéb (további) tartalmak szűrés és dátumválasztás alapján...

Postacím


Békési Polgármesteri Hivatal 5630 Békés, Petőfi Sándor utca 2.