Polgár Zoltán

Békés város alpolgármestere

Bemutatkozás

Polgár Zoltánnak hívnak és gyermekkorom óta Békésen élek. A Karacs Teréz utcában nőttem fel. Feleségemmel, Marikával - aki fodrász - a Keserű soron alapítottunk családot és neveljük két gyermekünket Sárát és Zoltánt.

Életem vezérlő-csillagai a sport, a közösségi élet és az ezeket átszövő szervező munka. Végigjártam a békési kézilabdasport színtereit: játékosként eljutottam a csapatkapitányságig, dolgoztam játékvezetőként és másodállásban a klub vezetője voltam. A sport mutatta meg nekem a küzdelem emberi arcát, adott életre szóló barátságokat és máig ható tanulságokat. Csapatjátékosnak tartom magam: korábban játékosként, később pedagógusként és napjainkban, a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ igazgatóhelyetteseként dolgozva. Álljanak hát most itt közös jövőnk, elképzeléseink, és a terveink:

Hiszek a közösség mindenek fölötti erejében. Hiszek a munka becsületében, az összefogás értékében. Hitem szerint a jövőhöz vezető út nem a vakszerencse, nem az ígéretek kérdése. Itt élve testközelből élem meg a kerületünk, Bánhida mindennapjait. Látom az itteni erősségeket és akadályokat egyaránt. A választásokig folyamatosan, és azután is megtartandó lakossági találkozókon - és akár az internetes fórumokon is - megtalálhatjuk, meg fogjuk találni a közös hangot, kialakítjuk közös stratégiánkat szűkebb környezetünk jövőjének megformálására. Mindehhez az Önök aktív közreműködése, felügyelete adhatja meg felhatalmazást. Önkormányzati képviselőként és alpolgármesterként az Önök érdekeinek feltétel nélküli képviselete lesz a feladatom a testületben.

Csapatjátékosként szót kell ejtenem Kálmán Tibor pogármesterről és képviselő társaim közös munkájáról: A körzeti munkánkban az általam is kitűzött célokat kell a legfontosabbnak tartanunk. A körzetek lakóiból azonban összeáll városunk Békés lakossága, képviselőikből a képviselőtestület. A feladatok, a terhek, a sikerek és az örömök közössé válnak.

Közössé válnak de nem adódnak össze, inkább megosztódnak. A megosztott feladatok és terhek könnyebbednek, ellenben a megosztott sikerek és örömök többszöröződnek. A választópolgárok közreműködése és felügyelete, a polgármester, a képviselők - Én és a csapatunk - munkája és alázata tömörítheti egybe azt amit közösségnek hívunk. KÖZÖSSÉGNEK, tiszta SZÍVVEL, tiszta LÉLEKKEL.

Megköszönöm eddigi figyelmüket! Mi Békésért Vagyunk!

2023-01-29 08:01:00

Múltidéző - kocsmai balhé a 20. száza elejéről

Békés esztendő: 1904 januárjában az alábbi bírósági, törvényszéki tudósítással jelentkezett a Békés című lap

Úgy látszik, hogy ebben az évben békés világ lesz, mert a békésiekkel kezdődött meg a főtárgyalás. Ugyanis még 1902. november 16-ra nyúlik vissza az ügy előzménye, mikor is M. Tóth Ferencz kiöregedett pandúr, a korcsmában

a visszajáró pénz felett összeveszett Herpai István korcsmárossal, ki 2 társa segítségével a kötekedő vendéget az utczára tették és alaposan helybenhagyták. De nem azért békési a magyar, hogy ezt könnyen tűrje, a megvert ember sietett a rendőrségre, hogy kísérjék be a korcsmárost, amiért őt, a választó polgárt kitette a korcsmából, miután a rendőrök nem nagyon siettek, egyiket meg is lökdöste hevében, minek az lett a következménye, hogy nemcsak akik megverték, hanem ő is a vádlottak padjára került a rendőr bántalmazásáért. A főtárgyaláson azonban csakugyan béke lett, mert mindenik terheltet felmentették, részben azért, mert a részegség miatt nem volt beszámítható a tett, részben meg azért, mert aki józan volt, azzal szemben nem lehetett bizonyítani a bűnösséget.

Érdekes, hogy közel 120 évvel ezelőtt még milyen mértékben számított a beszámíthatatlanság. Ami viszont biztosan nem számított, hogy az ital a mai napig sokakat tesz túlságosan bátorrá.


Egyéb (további) tartalmak szűrés és dátumválasztás alapján...

Postacím


Békési Polgármesteri Hivatal 5630 Békés, Petőfi Sándor utca 2.