Polgár Zoltán

Békés város alpolgármestere

Bemutatkozás

Polgár Zoltánnak hívnak és gyermekkorom óta Békésen élek. A Karacs Teréz utcában nőttem fel. Feleségemmel, Marikával - aki fodrász - a Keserű soron alapítottunk családot és neveljük két gyermekünket Sárát és Zoltánt.

Életem vezérlő-csillagai a sport, a közösségi élet és az ezeket átszövő szervező munka. Végigjártam a békési kézilabdasport színtereit: játékosként eljutottam a csapatkapitányságig, dolgoztam játékvezetőként és másodállásban a klub vezetője voltam. A sport mutatta meg nekem a küzdelem emberi arcát, adott életre szóló barátságokat és máig ható tanulságokat. Csapatjátékosnak tartom magam: korábban játékosként, később pedagógusként és napjainkban, a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ igazgatóhelyetteseként dolgozva. Álljanak hát most itt közös jövőnk, elképzeléseink, és a terveink:

Hiszek a közösség mindenek fölötti erejében. Hiszek a munka becsületében, az összefogás értékében. Hitem szerint a jövőhöz vezető út nem a vakszerencse, nem az ígéretek kérdése. Itt élve testközelből élem meg a kerületünk, Bánhida mindennapjait. Látom az itteni erősségeket és akadályokat egyaránt. A választásokig folyamatosan, és azután is megtartandó lakossági találkozókon - és akár az internetes fórumokon is - megtalálhatjuk, meg fogjuk találni a közös hangot, kialakítjuk közös stratégiánkat szűkebb környezetünk jövőjének megformálására. Mindehhez az Önök aktív közreműködése, felügyelete adhatja meg felhatalmazást. Önkormányzati képviselőként és alpolgármesterként az Önök érdekeinek feltétel nélküli képviselete lesz a feladatom a testületben.

Csapatjátékosként szót kell ejtenem Kálmán Tibor pogármesterről és képviselő társaim közös munkájáról: A körzeti munkánkban az általam is kitűzött célokat kell a legfontosabbnak tartanunk. A körzetek lakóiból azonban összeáll városunk Békés lakossága, képviselőikből a képviselőtestület. A feladatok, a terhek, a sikerek és az örömök közössé válnak.

Közössé válnak de nem adódnak össze, inkább megosztódnak. A megosztott feladatok és terhek könnyebbednek, ellenben a megosztott sikerek és örömök többszöröződnek. A választópolgárok közreműködése és felügyelete, a polgármester, a képviselők - Én és a csapatunk - munkája és alázata tömörítheti egybe azt amit közösségnek hívunk. KÖZÖSSÉGNEK, tiszta SZÍVVEL, tiszta LÉLEKKEL.

Megköszönöm eddigi figyelmüket! Mi Békésért Vagyunk!

2022-12-03 08:00:00

Múltidéző - Pezsgőivásért ülhetett három hónapot

Pezsgőivásért ülhetett három hónapot

Békésen történt a múlt év tavaszán az a mulatságos eset, hogy Frank Menyhért korcsmáros megfogadta a jó Püski András napszámost fát vágni. Napokig fűrészelte és hasogatta a fát Püski András nagy búsan, míg csak egyszer ki nem szimatolta, hogy a pincében jó féle italok rejtőznek. Kapta fogta magát, egy szép tavaszi estén bebújt a pinceablakon, leugrott a pince anyatalajára s kezdte a palackos borokat kóstolgatni – írta 1909 januárjában a Békés című lap.

"Egyszer egy furcsa drótos nyakú üveg került a kezébe, és mert sehogy sem tudta kinyitni, sommás eljárás útján leütötte a nyakát, ám abban a pillanatban az üvegben volt folyadék süstörögve futott ki az üvegből a plafon felé. Pezsgő volt biz az, amit még addig Püski András csak szódavíz alakjában ismert. Hősünk azonban bátor ember volt és még italtól, lett légyen az bármiféle, soha meg nem ijedt.

Addig próbálgatta az üvegek nyakát leütögetni, míg vagy 10 üveg pezsgőből sikerült vagy két üvegre valót a saját becses torka számára benyakalni. Egy szónak is száz a vége (különösen, ha asszony mondja ki a szót) Püski András berúgott (tán még a föld is körülötte a sok kifolyt pezsgőtől.) Másnap estig nagyjából mégis kijózanodott, s avval a büszke öntudattal, hogy pezsgőtől volt berúgva, távozott. A kalapja azonban a távozási manőverek közben lemaradt a fejéről és árulója lett. Emez előzmények után történt, hogy Püski András felett törvényt ültek a „palotában” és 3 hónapra megfosztották szabadságától." - áll a tudósításban.

Az alkohollal kapcsolatban sok hasonló történet kering. Nekünk viszont fontos feladatunk, hogy a városunk fontos gasztronómiai értékét, a pálinkát megfelelően menedzseljünk, a kulturált italfogyasztást népszerűsítsük.


Egyéb (további) tartalmak szűrés és dátumválasztás alapján...

Postacím


Békési Polgármesteri Hivatal 5630 Békés, Petőfi Sándor utca 2.