Polgár Zoltán

Békés város alpolgármestere

Bemutatkozás

Polgár Zoltánnak hívnak és gyermekkorom óta Békésen élek. A Karacs Teréz utcában nőttem fel. Feleségemmel, Marikával - aki fodrász - a Keserű soron alapítottunk családot és neveljük két gyermekünket Sárát és Zoltánt.

Életem vezérlő-csillagai a sport, a közösségi élet és az ezeket átszövő szervező munka. Végigjártam a békési kézilabdasport színtereit: játékosként eljutottam a csapatkapitányságig, dolgoztam játékvezetőként és másodállásban a klub vezetője voltam. A sport mutatta meg nekem a küzdelem emberi arcát, adott életre szóló barátságokat és máig ható tanulságokat. Csapatjátékosnak tartom magam: korábban játékosként, később pedagógusként és napjainkban, a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ igazgatóhelyetteseként dolgozva. Álljanak hát most itt közös jövőnk, elképzeléseink, és a terveink:

Hiszek a közösség mindenek fölötti erejében. Hiszek a munka becsületében, az összefogás értékében. Hitem szerint a jövőhöz vezető út nem a vakszerencse, nem az ígéretek kérdése. Itt élve testközelből élem meg a kerületünk, Bánhida mindennapjait. Látom az itteni erősségeket és akadályokat egyaránt. A választásokig folyamatosan, és azután is megtartandó lakossági találkozókon - és akár az internetes fórumokon is - megtalálhatjuk, meg fogjuk találni a közös hangot, kialakítjuk közös stratégiánkat szűkebb környezetünk jövőjének megformálására. Mindehhez az Önök aktív közreműködése, felügyelete adhatja meg felhatalmazást. Önkormányzati képviselőként és alpolgármesterként az Önök érdekeinek feltétel nélküli képviselete lesz a feladatom a testületben.

Csapatjátékosként szót kell ejtenem Kálmán Tibor pogármesterről és képviselő társaim közös munkájáról: A körzeti munkánkban az általam is kitűzött célokat kell a legfontosabbnak tartanunk. A körzetek lakóiból azonban összeáll városunk Békés lakossága, képviselőikből a képviselőtestület. A feladatok, a terhek, a sikerek és az örömök közössé válnak.

Közössé válnak de nem adódnak össze, inkább megosztódnak. A megosztott feladatok és terhek könnyebbednek, ellenben a megosztott sikerek és örömök többszöröződnek. A választópolgárok közreműködése és felügyelete, a polgármester, a képviselők - Én és a csapatunk - munkája és alázata tömörítheti egybe azt amit közösségnek hívunk. KÖZÖSSÉGNEK, tiszta SZÍVVEL, tiszta LÉLEKKEL.

Megköszönöm eddigi figyelmüket! Mi Békésért Vagyunk!

2022-10-02 08:00:00

Múltidéző Kárpátfalva

Kárpáti Békesfalvát terveztek.

1915-ben Békésen dr. Sebők Elek békési ügyvéd által megindított mozgalom eredményeként a képviselőtestület tagjai értekezletet tartottak és, egyhangúlag elhatározták, hogy a legközelebbi közgyűlésnek ajánlani fogják: szavazzon meg 30 ezer koronát Békésfalva felépítésére. A képviselő-testület abban a hónapban tartotta meg a gyűlést, mégpedig díszgyűlés keretében. A tanácstermet Leányegyesület erre az alkalomra szépén feldíszítette. Egyetlen szónok volt csupán : dr. Sebők Elek. Zugó éljenzéssel, névszerinti szavazással, egyhangúlag szavazták meg a 30 ezer koronát.

Kimondotta a képviselő-testület, hogy a felépítendő községet csak azon esetben óhajtja Békésfalvának elnevezni, ha az a háború történelmi jelentőségű eseményein kívül álló hely, de ha eddigi nevéhez jelentősebb ütközetnek, vagy elesett hősöknek emléke fűződnék, nem tartaná kegyeletesnek más névre elkeresztelni a történelem lapjaira már beiktatott helységet, csupán a régi helységnév elé kívánja községük nevét csatolni örök időkre való emlékezetül. Dr. Balázs József mérnök indítványára azon egyetlen határozott kívánsága lesz e nemes áldozatkészséget tanúsító községnek, hogy a fölépítendő kárpáti falu iskolájában a tanítási nyelv magyar legyen.


Egyéb (további) tartalmak szűrés és dátumválasztás alapján...

Postacím


Békési Polgármesteri Hivatal 5630 Békés, Petőfi Sándor utca 2.