Békési Kisokos

Információk, elérhetőségek egy helyen!

A kisokosról

A kisokosról:

Az információs füzet formájában kiadott gyűjtemény elérhető elektronikus formában is! Sőt, az információkat tovább bővítjük, aktualizáljuk! Amennyiben hibát, pontatlanságot találnak kérem jelezzék felénk! Keressenek, tájékozódjanak honlapunkon kedvükre.

bekesibabafa.hu - "Mert Fából lesz az Erdő!"

Polgár Zoltán alpolgármester kezdeményezésére bevezetésre kerül a „Mert Fából lesz az Erdő” faültetési program, erőerről Békés Város Képviselő-testülete is döntött.

A kezdeményezéssel kapcsolatos informáciők, hírek az alálbbi oldalon érhetők el:

bekesibabafa.hu


Békés Város Polgármesteri Hivatala

5630 Békés, Petőfi u. 2.

Telefon: +36 (66) 411-011, +36 (66) 411-230

E-mail: varoshaza@bekesvaros.hu, ugyintezes@bekesvaros.hu

 

Honlap: bekesvaros.hu

Elérhetőségek:

Kálmán Tibor polgármester

polgarmester@bekesvaros.hu

kalmantibor.hu

+36 (66) 411-011

5. sz. választókerület

Fogadóóra: a kijelölt napon és időpontban.

Előzetes időpont egyeztetés:

Békési Polgármesteri Hivatal, Petőfi u. 2.

 

Tárnok Lászlóné jegyző

jegyzo@bekesvaros.hu

 

Polgár Zoltán alpolgármester

polgar.zoltan@bekesvaros.hu

polgarzoltan.com

+36 (66) 411-011 (2159 mellék)

2. sz. választókerület

Fogadóóra: kéthetente telefonon egyeztetett időpontban.

Békési Polgármesteri Hivatal, 45. iroda. Petőfi u. 2.

 

Vámos Zoltán alpolgármester

vamosz@gmail.com

+36 (66) 411-011

1. sz. választókerület

Fogadóóra: előzetes időpont egyeztetés alapján.

Békési Polgármesteri Hivatal, Petőfi u. 2.


Békési Járási Hivatal Kormányablak

Békés, Kossuth u. 4.  

+36 (66) 795-283  

E-mail cím: bekes.jaras@bekes.gov.hu 

weboldal: www.bekesijarasok.hu 

 Békési Járási Hivatal Kormányablak Osztálya

5630 Békés, Kossuth u. 4. 5631 Békés, Pf.: 11.

+36 (66) 795-140. Fax: +36 (66) 413-922 

E-mail: bekes.kormanyablak@bekes.gov.hu 

Hivatali kapu: JH04BEKESI 

KRID azonosító: 717451918 

KÉR azonosító: KHIV BEJ BKJH KAO 

Időpontfoglalás: https://idopontfoglalo.kh.gov.hu 

 Békési Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztály

5630 Békés, Kossuth u. 4. 5631 Békés, Pf.: 11

+36 (66) 795-283. Fax: +36 (66) 414-043 

E-mail cím: bekes.jaras@bekes.gov.hu 

Hivatali kapu: JH04BEKGYH 

KRID azonosító: 428800122 

 Békési Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 

5630 Békés, Múzeum köz 1. 5631 Békés, Pf. 12.

+36 (66) 411-747, +36 (66) 411-977. Fax: +36 (66) 411-015

E-mail cím: bekes.foglalkoztatas@bekes.gov.hu 

bekes.jaras@bekes.gov.hu 

Hivatali kapu: JH04BEKFOG 

KRID azonosító: 404988335 

KÉR azonosító: KHIV BEJ BKJH FGO


Dankó Béla – országgyűlési képviselő, választókerületi elnök

Békés megye 2. számú választókerület 

Szarvas, Rákóczi u. 2. 

+36 (30) 781-0200

E-mail: bekesmegye2@fidesz.hu

Nyitva tartás: hétfő–péntek: 09:00–16:00 

Békés, Piac tér 3. 

+36 (30) 781 0200

E-mail: bekesmegye2@fidesz.hu

Nyitva tartás: minden hónap első és harmadik kedd: 08:00–11:00 

Fogadóóra: e-mailben vagy telefonon történő egyeztetés alapján.


Egyéni választókerületi képviselők

(Az 1., a 2. és az 5. választókerület képviselőit a Polgármesteri Hivatal adatainál találják.) 

Balog Zoltán – 3. sz. választókerület 

+36 (66) 411-011 

E-mail: balogzoltan03@gmail.com 

Fogadóóra: minden hónap első hétfőjén 17 órától. 

Piactéri Fidesz iroda 

Deákné Domonkos Julianna – 4. sz. választókerület

E-mail: djulia@vipmail.hu 

Fogadóóra: minden hónap második keddjén 16–17 óra között. Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola, József A. u. 12. 

Csibor Géza – 6. sz. választókerület 

+36 (66) 411-011 

Fogadóóra: előzetes időpont egyeztetés alapján. 

Mucsi András – 7. sz. választókerület 

E-mail: mucsi.kepviselo@gmail.com 

Fogadóóra: minden hónap első csütörtökén 7.30–8.30 óra között.

Ha a Polgármesteri Hivatal titkárságán megadja az elérhetőségeit, felhívom és személyesen felkeresem a probléma megoldása érdekében! 

Rácz Attila – 8. sz. választókerület 

+36 (66) 411-028 

Fogadóóra: minden páros héten kedden 9–12-ig.  

Előzetes telefonos egyeztetés alapján. 

Békési Ipartestület, Kossuth u. 17. 

 

Listáról mandátumot szerzett képviselők: 

Földesi Mihály 

+36 (30) 996-1315 

E-mail: foldesi.mihaly@mihazank.hu 

Fogadóóra: minden pénteken (munkanap) 15–18 óra között. 5630 Békés, Rákóczi u. 20. 

Juhos János 

+36 (66) 411-028 

Fogadóóra: minden páratlan héten kedden 9–12-ig. Előzetes telefonos  egyeztetés alapján. 

Békési Ipartestület, Kossuth u. 17. 

Molnár Gábor 

+36 (30) 684-2270 

E-mail: lisztes71@gmail.com 

Fogadóóra: előre egyeztetett időpontban. 

Békési Polgármesteri Hivatal, Petőfi u. 2.


Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ

5630 Békés, Jantyik u. 1.  

+36 (66) 411-562, 06 +36 (70) 379-4709 

E-mail: bvszszk@gmail.com 

Honlap: http://bvszszk.hu/ 

Igazgató:  

Kádasné Öreg Julianna 

Ügyfélfogadás: időpont egyeztetést követően minden hétköznap.  

Igazgató helyettes, közösségi pszichiátriai ellátás koordinátora:  Guskáné Kiss Mónika  

Ügyfélfogadás: időpont egyeztetést követően minden hétköznap.  

TEIR vezető: Körözsi Katalin 

Az idős és fogyatékos állátás körébe tartozó valamennyi szolgáltatás  (klubok, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás) tekintetében elér hető ügyfélfogadási időben.  

Vezető gondozónő: Csapóné Hrabovszki Ildikó 

Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénylése  kapcsán elérhető ügyfélfogadási időben.  

Szociális étkeztetés ügyintézője: Püski Ildikó 

A szociális étkeztetés igényléséről tájékoztatás nyújtása, illetve a ké relem benyújtására, ebéd rendelésére is lehetőség nyílik ügyfélfoga dási időben.  

Önkormányzati segély ügyintézése: Csatóné Zsibrita Krisztina Krízishelyzetben lévő ügyfelek részére, a segély igénylése kapcsán  elérhető hétfőn 8–12-ig, illetve szerdán 12–16-ig. 

Támogató szolgálat: Futaki Edina 

Fogyatékos személyek szállítása és személyi segítése kapcsán ügy félfogadási időben elérhető. A támogató szolgálat feladata a fogya tékos személyek lakáson belüli és kívüli ellátásában segítséget nyúj tani, pl: köznevelési intézménybe, egészségügyi intézménybe szállí tás, tájékoztatás, ügyintézés, lakókörnyezetben történő felügyelet és  gondozás.  

Ügyfélfogadás: 

Hétfő: 8–16-ig 

Kedd: 8–16-ig 

Szerda: 8–16-ig 

Csütörtök: nincs ügyfélfogadás 

Péntek: 8–12-ig 


Család- és Gyermekjóléti Központ

5630 Békés, Széchenyi tér 15.  

+36 (66) 414-84+36 (70) 337-1186 

E-mail: bvszszk@gmail.com 

Honlap: http://bvszszk.hu/ 

Központ vezető: Fazekas Ágnes 

Ügyfélfogadás: időpont egyeztetést követően minden hétköznap.  

A telephelyen elérhetőek intézményünk családsegítői és esetmenedzse rei, de a több településen történő feladatellátás miatt a telefonos időpont  egyeztetés ajánlott. Feladataik túlmutatnak a családgondozáson, hiszen  pszichológusi-, jogi segítségnyújtás is elérhető, valamint kapcsolatügye let, mediáció, családterápia előzetes konzultációt követően. 

Ügyfélfogadás: 

Hétfő: 8–16-ig 

Kedd: 8–16-ig

Szerda: 8–18-ig 

Csütörtök: nincs ügyfélfogadás 

Péntek: 8–12-ig


Hajléktalanok nappali melegedője és átmeneti szállásai

5630 Békés, Farkas Gy. u. 3. és 5.  

+36 (70) 337-1185 

E-mail: napkelte2006@gmail.com 

A nappali melegedő (Farkas Gy. u. 3.) a hét minden napján 8-18 óráig  várja ügyfeleit. Mosási, tisztálkodási, ételmelegítési stb. lehetőség, vala mint tájékoztatás és ügyintézés céljából szociális szakemberek állnak  rendelkezésre ügyfélfogadási időben.  

Az átmeneti szállás igénybevétele miatt Kádasné Öreg Julianna igaz gatónál lehet érdeklődni és jelentkezni a +36 (66) 411-562-es telefon számon.  


Készenléti szolgálat

+36 (20) 619-7071 

A készenléti szolgálat célja a család- és gyermekjóléti központ nyitvatar tási idején túl felmerülő krízishelyzetekben lévő gyermekek, szülők, csa ládok számára telefonon nyújtott azonnali segítség, tanácsadás vagy tá jékoztatás nyújtása. 

A készenléti szolgálat ellátási területünkön egy állandóan hívható, az  ügyfelek által ismert telefonszám biztosításával szervezte meg úgy, hogy  a készenléti ügyeletet ellátó munkatárs szakszerű segítséget tudjon  nyújtani, vagy ilyen segítséget tudjon mozgósítani. 

A készenléti ügyeletet ellátó kollégák heti váltásban látják el a telefonos  ügyeleti szolgáltatást, a beérkezett hívásokról dokumentáció készül.


Közérdekű telefonszámok

Megyei Kórház  

Békéscsaba, Gyulai u 18.

+36 (66) 555-555

Gyula, Semmelweis u 1.

+36 (66) 526-526 

Hajnal István Szociális Otthon  

Békés, Farkas Gyula u. 2.

+36 (66) 411-044 

Békési Önkormányzati Tűzoltóság  

5630 Békés, Petőfi u. 24.

+36 (66) 644-605

E-mail: bekes.ot@katved.gov.hu 

Segélyhívók: 112 vagy 911  

Orvosi ügyelet

5630 Békés, Kossuth Lajos u. 16.

+36 (66) 414-514 

Polgárőrség  

5630 Békés, Petőfi Sándor u. 42.

+36 (66) 643-427

+36 (30) 269-0411 

Rendőrség  

5630 Békés, Rákóczi u. 11–13.

+36 (66) 411-644

E-mail: bekes.rk@bekes.police.hu 

Gyógyszertárak 

Levendula Patika: Csabai u. 15

+36 (66) 411-134

Turul Gyógyszertár: Piac tér 2.

+36 (66) 411-014

Oroszlán Gyógyszertár: Kossuth Lajos u. 18.

+36 (66) 410-141

Jázmin Gyógyszertár: Rákóczi u. 3.

+36 (66) 411-946


Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő

H–5630 Békés, József Attila u. 5.

Honlap: bekesirendelo.hu 

+36 (66) 411-022 Fax: +36 (66) 411-754 

E-mail: szakrendelo@internet-x.hu


Rendelőintézet

H–5630 Békés, József A. u. 5. 

+36 (66) 411-022 

Nyitva tartás: hétfőtől–péntekig 07:00–20:00 óráig 

Szakrendeléseinken, előzetes telefonon történő időpont egyeztetést kö vetően fogadjuk pácienseinket. 

Időpontkérés: 

Telefonközpont +36 (66) 411-022 hétfőtől–péntekig: 07:00–15:00 között 

I.–II. Belgyógyászat +36 (66) 886-096  hétfő, szerda, csütörtök: 14:00–16:00 óra között 

Szemészet +36 (66) 886-103 kedd, szerda, csütörtök: 14:00–16:00 óra között 

Neurológia +36 (66) 886-099 hétfőtől–csütörtökig: 13:00–15:00 óra között 

Nőgyógyászat +36 (66) 886-100 hétfőtől–csütörtökig: 13:00–15:00 óra között 

Urológia +36 (66) 886-105 hétfő, kedd, csütörtök: 14:00–16:00 óra között 

Ultrahang +36 (66) 886-101 hétfőtől–csütörtökig: 12:00–16:00 óra között 

Sebészet +36 (66) 886-102 hétfőtől–csütörtökig: 07:00–15:00 között 

Fül-Orr-Gége +36 (66) 886-097 hétfőtől–csütörtökig: 13:00–15:00 között

Labor +36 (66) 886-098 hétfőtől–csütörtökig: 13:00–15:00 óra között 

Tüdőgondozó +36 (66) 411-024 hétfőtől–csütörtökig: 13:00–15:00 óra között  

Röntgen +36 (66) 886-101 hétfőtől–csütörtökig: 13:00–16:00 óra között 

E-mail: szakrendelo@internet-x.hu 

Honlap: www.bekesirendelo.hu


Gyógyfürdő

H–5630 Békés, Kőrösi Cs. Sándor. u. 6–14. 

Nyitva tartás: Hétfőtől–csütörtökig: 07:00–15:00 óráig Péntek: 07:00–14:00 óráig 

Időpontkérés: 

Telefonközpont +36 (66) 886-133 hétfőtől–péntekig: 07:00–15:00 óra között 

Reumatológia és Ortopédia +36 (66) 886-135 hétfő, szerda, csütörtök: 14:00–16:00 óra között

Gyógyfürdői kezelések +36 (66) 886-133 hétfőtől–csütörtökig 07:00–14:00 között

Kezelések: hétfőtől-csütörtökig 07:00-15:00 péntek 07:00-13:00


Bőrgyógyászat

H–5630 Békés, Vásárszél u. 2. 

Időpontkérés: +36 (66) 411-430 hétfőtől-csütörtökig: 14:00–16:00 óra között


Pszichiátria

 

 H–5630 Békés, Vásárszél u. 2. 

Időpontkérés: +36 (66) 411-302 hétfőtől-csütörtökig: 13:00–15:00 óra között


Szakrendelések

ADDIKTOLÓGIA (előjegyzés alapján) 

5630 Békés, Vásárszél u. 2. +36 (66) 411-302  

Új beteg fogadása: 11:00–13:00 óráig Dr. Felföldi Margit 

Kedd 11:00–14:00 

 

BELGYÓGYÁSZAT I. (előjegyzés alapján) 

5630 Békés, József Attila u. 5. +36 (66) 886-096  

időpontkérés: hétfő, szerda, csütörtök: 14:00–16:00 óráig Dr. Borbély Marianna 

Kedd 9:00–15:00 

 

BELGYÓGYÁSZAT II. (előjegyzés alapján) 

5630 Békés, József Attila u. 5. +36 (66) 886-096  

időpontkérés: kedd, szerda, csütörtök: 14:00–16:00 óráig Dr. Szabó Dániel 

Hétfő 11:00–16:00 Kedd 8:30–14:00 Szerda 8:00–14:00 Csütörtök 8:00–14:00 Péntek 8:00–14:00 cukorgondozás, előjegyzés  alapján 

 

BŐR- ÉS NEMIBETEG GONDOZÓ (előjegyzés alapján)

5630 Békés, Vásárszél u. 2. +36 (66)-411-430  

időpontkérés: hétfő–csütörtök: 14:00–16:00 óráig

Hétfő 8:00–14:00 Dr. Mihucza Marianna Kedd 8:00–14:00 Dr. Mihucza Marianna Szerda 8:00–14:00 Dr. Mihucza Marianna Csütörtök 8:00–14:00 Dr. Mihucza Marianna Péntek 7:30–13:30 Dr. Andor László 

 

FIZIOTERÁPIA (előjegyzés alapján) 

5630 Békés, Kőrösi Csoma Sándor u. 14. +36 (66) 411-455 

időpontkérés: hétfő–péntek 07:00–15:00 óráig Hétfő 7:00–15:00 

Kedd 7:00–15:00 Szerda 7:00–15:00 Csütörtök 7:00–15:00 Péntek 7:00–15:00 

 

FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGY 

5630 Békés, Kőrösi Csoma Sándor u. 14. +36 (66) 886-134 Dr. Pálmai Éva 

Hétfő 7:00–11:00 Kedd 10:00–12:00 Szerda 8:00–11:00 Csütörtök 10:00–12:00 Péntek 10:00–12:00

 

FÜL–ORR–GÉGÉSZET 

5630 Békés, József Attila u. 5. +36 (66) 886-097 

időpontkérés: hétfő–csütörtök: 13:00–15:00 óráig Dr. Kovács Péter 

Hétfő 7:30–13:30 Kedd 7:30–13:30 Szerda 13:00–14:30 Csütörtök 7:30–13:30 Péntek 7:30–13:30 

 

LABORATÓRIUM 

5630 Békés, József Attila u. 5. +36 (66) 886-098  

időpontkérés: hétfő–csütörtök: 13:00–15:00 óráig Erdélyi Imola Erzsébet 

vizsgálati anyaglevétel 

Hétfő 7:00–10:00 Kedd 7:00–10:00 Szerda 7:00–10:00 Csütörtök 7:00–10:00 Péntek 7:00–10:00 

 

NEUROLÓGIA (előjegyzés alapján) 

5630 Békés, József Attila u. 5. +36 (66) 886-099  

időpontkérés: hétfő–csütörtök: 13:00–15:00 óráig Dr. Wagner Erzsébet 

Hétfő 7:00–13:00 Kedd 7:00–13:00 Szerda 7:00–13:00 Csütörtök 7:00–13:00 Péntek 7:00–13:00

 

NŐGYÓGYÁSZAT I. (előjegyzés alapján) 

5630 Békés, József Attila u. 5. +36 (66) 886-100 

időpontkérés: hétfő–csütörtök: 13:00–15:00 óráig Dr. Rákos Márta 

Hétfő 8:00–14:00 szakrendelés Kedd 8:00–14:00 szakrendelés Szerda 8:00–14:00 várandós gondozás Csütörtök 8:00–14:00 szakrendelés 

Időpont egyeztetés nélkül 12:00–14:00 között  

 

NŐGYÓGYÁSZAT II. (előjegyzés alapján) 

5630 Békés, József Attila u. 5. +36 (66) 886-100 

időpontkérés: hétfő-csütörtök: 13:00–15:00 óráig

Hétfő 14:00–17:00 Dr. Orosz István Kedd 14:30–16:30 Dr. Csiby Miklós Péntek 8:00–12:00 Dr. Csiby Miklós 

 

ONKOLÓGIA (előjegyzés alapján) 

5630 Békés, József Attila u. 5. +36 (66) 411-022 

időpontkérés: hétfő–péntek: 08:00–15:00 óráig Dr. Kis Anita 

Szerda 10:00–15:00 

 

ORTOPÉDIA (előjegyzés alapján) 

5630 Békés, Kőrösi Csoma Sándor u. 14. +36 (66) 886-135 

időpontkérés: hétfő, szerda, csütörtök: 14:00–16:00 óráig

Kedd 12:00–16:00 Dr. Nyeste Mónika 16:00–19:00 Dr. Soós István 

 

PSZICHIÁTRIA 

5630 Békés, Vásárszél u. 2. +36 (66) 411-302  

időpontkérés: hétfő–csütörtök: 13:00–15:00 óráig Új beteg fogadása:  

7:00–11:00-ig, kivéve kedden 7:00–10:30-ig. 

Hétfő 7:30–13:30 Dr. Panari Ildikó Kedd 7:30–13:30 Dr. Panari Ildikó Szerda 8:00–12:00 Dr. Szuromi Pál Csütörtök 7:30–13:30 Dr. Panari Ildikó Péntek Gondozási nap, előjegyzés alapján 

 

PSZICHOLÓGIA (előjegyzés alapján) 

5630 Békés, Vásárszél u. 2. +36 (66) 411-302 

Kocsor Andrea 

Hétfő 8:00–14:00 Csütörtök 8:00–14:00 Péntek 8:00–11:00 

 

REUMATOLÓGIA (előjegyzés alapján) 

5630 Békés, Kőrösi Csoma Sándor u. 14. +36 (66) 886-135  

időpontkérés: hétfő, szerda, csütörtök: 14:00–16:00-ig

Hétfő 13:00–16:00 Dr. Dombi Attila 

Kedd 8:00–12:00 Dr. Nyeste Mónika S Csütörtök 13:00–17:00 Dr. Dombi Attila 

 

REUMATOLÓGIA II. (előjegyzés alapján) 

5630 Békés, Kőrösi Csoma Sándor u. 14. +36 (66) 886-135  

időpontkérés: hétfő, szerda, csütörtök: 14:00–16:00-ig  Dr. Urbancsok Judit 

Hétfő 8:00–14:00 Kedd 12:00–18:00 Szerda 8:00–14:00 Csütörtök 8:00–13:00 

 

RÖNTGEN 

5630 Békés, József Attila u. 5. +36 (66) 886-101 

időpontkérés: hétfő–csütörtök: 12:00–16:00-ig Hétfő 8:00–14:00 Dr. Farkas Éva 

Kedd 8:00–14:00 Dr. Erdélyi Tibor Szerda 8:00–14:00 Dr. Erdélyi Tibor Csütörtök 8:00–14:00 Dr. Erdélyi Tibor Péntek 8:00–14:00 Dr. Farkas Éva 

 

SEBÉSZET 

5630 Békés, József Attila u. 5. +36 (66) 886-102 

időpontkérés: hétfő–péntek: 07:00–15:00-ig Dr. Dányi József

Hétfő 7:30–13:30 Kedd 7:30–13:30 Szerda 7:30–13:30 Csütörtök 7:30–13:30 Péntek 7:30–13:30 

 

SZEMÉSZET (előjegyzés alapján) 

5630 Békés, József Attila u. 5. +36 (66) 886-103 

időpontkérés: kedd, szerda, csütörtök: 14:00–16:00-ig

Hétfő 15:00–19:00 Dr. Szilágyi Mária Kedd látótér vizsgálat, szűrés Szerda 7:30–14:30 Dr. Forvith Erzsébet Csütörtök 7:30–14:30 Dr. Forvith Erzsébet Péntek látótér vizsgálat, szűrés 

 

TÜDŐGONDOZÓ 

5630 Békés, József Attila u. 5. +36 (66) 411-024  

időpontkérés: hétfő-péntek: 13:00–15:00-ig Dr. Pánczél István 

Új beteg fogadása 12:00-ig 

Hétfő 7:00–13:00 Kedd gondozási nap Szerda 7:00–13:00 Csütörtök 7:00–13:00 Péntek 7:00–13:00 

 

TÜDŐSZŰRÉS 

5630 Békés, József Attila u. 5. +36 (66) 886-101  

időpontkérés: hétfő–csütörtök: 12:00–16:00 óra között

Hétfő 14:00–16:00 Kedd 14:00–16:00 Szerda 14:00–16:00 Csütörtök 14:00–16:00 Péntek 14:00–16:00 

 

ULTRAHANG (előjegyzés alapján) 

5630 Békés, József Attila u. 5. +36 (66) 886-101  

időpontkérés: hétfő–csütörtök: 12:00–16:00-ig Hétfő 8:00–14:00 Dr. Farkas Éva 

Kedd 8:00–14:00 Dr. Erdélyi Tibor Szerda 8:00–14:00 Dr. Erdélyi Tibor Csütörtök 8:00–14:00 Dr. Erdélyi Tibor Péntek 8:00–14:00 Dr. Farkas Éva 

 

UROLÓGIA (előjegyzés alapján) 

5630 Békés, József Attila u. 5. +36 (66) 886-105  

időpontkérés: hétfő, kedd, csütörtök: 14:00–16:00-ig

Hétfő 8:00–14:00 Dr. Bartóki László Szerda 8:00–14:00 Dr. Bartóki László 15:00–19:00 Dr. Constantinescu Sebastian Csütörtök 8:00–12:00 Dr. Bartóki László Péntek 8:00–14:00 Dr. Bartóki László


Felnőtt háziorvosok

1. sz. felnőtt háziorvosi körzet 

HÁZIORVOS: DR. GARBAI IMRE GÁBOR 

Helyettesítését ellátja: Dr. Baranyai István 

+36 (66) 886-116 

Rendelési idő: 

Hétfő: 7.00–10.00 és 13.00–14.00 Kedd: 7.00–10.00 és 13.00–14.00 Szerda: 7.00–10.00 és 13.00–14.00 Csütörtök: 7.00–10.00 és 13.00–14.00 Péntek: 7.00–10.00 és 13.00–14.00

 

 2. sz. felnőtt háziorvosi körzet 

HÁZIORVOS: DR. PÁLMAI TAMÁS ISTVÁN 

Helyettesítését ellátja: Dr. Józsa Csaba, Dr. Bárány Béla Sándor

+36 (66) 886-118 

Rendelési idő: 

Hétfő: 11.00–15.00 Kedd: 11.00–15.00 Szerda: 11.00–15.00 Csütörtök: 11.00–15.00 Péntek: 11.00–15.00 

 

 3. sz. felnőtt háziorvosi körzet 

HÁZIORVOS: DR. BÁRÁNY BÉLA SÁNDOR 

Helyettesítését ellátja: Dr. Farkas István 

+36 (66) 886-112 

Rendelési idő: 

Hétfő: 10.00–13.00 és 14.00–15.00 Kedd: 10.00–13.00 és 14.00–15.00 Szerda: 10.00–13.00 és 14.00–15.00 Csütörtök: 10.00–13.00 és 14.00–15.00 Péntek: 10.00–13.00 és 14.00–15.00

 

 4. sz. felnőtt háziorvosi körzet 

HÁZIORVOS: DR. FARKAS ISTVÁN 

Helyettesítését ellátja: Dr. Baranyai István 

+36 (66) 886-115 

Rendelési idő: 

Hétfő: 10.00–13.00 és 14.00–15.00 Kedd: 10.00–13.00 és 14.00–15.00 Szerda: 10.00–13.00 és 14.00–15.00 Csütörtök: 10.00–13.00 és 14.00–15.00 Péntek: 12.30–15.00

 

 5. sz. felnőtt háziorvosi körzet 

HÁZIORVOS: DR. BARANYAI ISTVÁN 

Helyettesítését ellátja: Dr. Farkas István 

+36 (66) 886-111 

Rendelési idő: 

Hétfő: 7.00–10.00 és 13.00–14.00 Kedd: 7.00–10.00 és 13.00–14.00 Szerda: 7.00–10.00 és 13.00–14.00 Csütörtök: 7.00–10.00 és 13.00–14.00 Péntek: 7.00–10.00 és 13.00–14.00 

 

 6. sz. felnőtt háziorvosi körzet 

HÁZIORVOS: DR. JÓZSA CSABA 

Helyettesítését ellátja: Dr. Pálmai Tamás, Dr. Garbai Imre Gábo

 +36 (66) 886-117 

Rendelési idő: 

Hétfő: 10.00–13.00 és 14.00–15.00 Kedd: 10.00–13.00 és 14.00–15.00 Szerda: 10.00–13.00 és 14.00–15.00 Csütörtök: 10.00–13.00 és 14.00–15.00 Péntek: 10.00–13.00 és 14.00–15.00

 

7. sz. felnőtt háziorvosi körzet 

HÁZIORVOS: DR. BERCZI ILONA 

Helyettesítését ellátja: Dr. Baranyai István 

+36 (66) 886-114 

Rendelési idő: 

Hétfő: 7.00–10.00 és 13.00–14.00 Kedd: 7.00–10.00 és 13.00–14.00 Szerda: 7.00–10.00 és 13.00–14.00 Csütörtök: 7.00–10.00 és 13.00–14.00 Péntek: 7.00–10.00 és 13.00–14.00

 

 8. sz. felnőtt háziorvosi körzet

HÁZIORVOS: DR. RUS-GAL PAUL OVIDIU

Helyettesítését ellátja: Dr. Pálmai Tamás István

+36 (66) 886-113 

Rendelési idő: 

Hétfő: 9:30–13:30 Kedd: 9:30–13:30 Szerda: 9:30–13:30 Csütörtök: 9:30–13:30 Péntek: 9:30–13:30


Gyermekorvosok

1. sz. gyermek háziorvosi körzet 

HÁZIORVOS: DR. OKÁNYI LÁSZLÓ 

Helyettesítését ellátja: Dr. Lovászi Éva, Dr. Zsilinszky Eleonóra

+36 (66) 886-109 

Rendelési idő: 

Hétfő: 7.30–11.00 Kedd: 11.30–15.00 Szerda: 7.00–10.00 Csütörtök: 10.30–13.30 és tanácsadás 14.00–15.30 Péntek: 7.00–10.30 

 

 2. sz. gyermek háziorvosi körzet 

HÁZIORVOS: DR. LOVÁSZI ÉVA 

Helyettesítését ellátja: Dr. Tamási Adrien, Dr. Okányi László

 +36 (66) 886-109 

Rendelési idő: 

Hétfő: 11.30–15.00 Kedd: 7.00–10.30 Szerda: 10.30–13.30 és tanácsadás 14.00–15.30 Csütörtök: 7.00–10.00 Péntek: 11.30–15.00 

 

 3. sz. gyermek háziorvosi körzet 

HÁZIORVOS: DR. ZSILINSZKY ELEONÓRA 

Helyettesítését ellátja: Dr. Okányi László, Dr. Tamási Adrien

+36 (66) 886-110 

Rendelési idő: 

Hétfő: 7.00–10.30 Kedd: 11.00–14.30 Szerda: 7.00–10.00 Csütörtök: 10.30–13.30 és tanácsadás 14.00–15.30 Péntek: 7.00–10.30 

 

 4. sz. gyermek háziorvosi körzet 

HÁZIORVOS: DR. TAMÁSI ADRIEN 

Helyettesítését ellátja: Dr. Lovászi Éva, Dr. Zsilinszky Eleonóra

+36 (66) 886-110 

Rendelési idő: 

Hétfő: 11.00–14.30 Kedd: 7.30–11.00 Szerda: 10.30–13.30 és tanácsadás 14.00–15.30 Csütörtök: 7.00–10.00 Péntek: 11.00–15.00


Fogorvosok

5630 Békés, Vásárszél u. 2.

 

1. számú fogorvosi körzet

FOGORVOS: DR. FUTÓ ERIKA

+36 (66) 886-127

Rendelési idő:

Hétfő: 13.00-19.00 Kedd: 7.00-15.00 Szerda: 13.00-19.00 Csütörtök: 7:00 – 14:00 (iskola fogászat) Péntek: 11.00-14.00

 

2. számú fogorvosi körzet

FOGORVOS: DR. GARDA JUDIT

+36 (66) 886-128

Rendelési idő:

Hétfő: 7.00-13.00 Kedd: 13.00-19.00 Szerda: 7:00 – 13:00 (iskola fogászat) Csütörtök: 13.00-19.00 Péntek: 7:00 – 13:00 (iskola fogászat)

 

 

3. számú fogorvosi körzet

FOGORVOS: KOPPNÉ DR. HAJDU ANIKÓ

+36 (66) 411-550

Rendelési idő:

Hétfő: 7.00-13.00 Kedd: 13.00-19.00 Szerda: 7.00-13.00 Csütörtök: 13.00-19.00 Péntek: 7.00-13.00

 

4. számú fogorvosi körzet

FOGORVOS: DR. SÁNDOR JUDIT

+36 (66) 886-129

Rendelési idő: Hétfő: 13.00-19.00 Kedd: 7.00-13.00 Szerda: 13.00-19.00 Csütörtök: 7.00-13.00 Péntek: 7.00-13.00

 

 

 

 

 


Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde

Az intézmény fenntartója: 

Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 

Intézményigazgató: Béres Istvánné 

5630 Békés, Petőfi u. 4.  

E-mail: bekesiovodak@bekesvaros.hu  

Honlap: ovodak.bekesvaros.hu  

Intézmény típusa: óvoda–bölcsőde


Óvodai intézményegységek

 

 Gazdasági iroda 

5630 Békés, Petőfi u. 2.  +36 (66) 411-680 

E-mail: beres.istvanne@bekesvaros.hu 

Béres Istvánné igazgató 

 

 Bóbita Integrált Tagóvoda 

5630 Békés, Ótemető u. 2.  +36 (66) 411-401 

E-mail: otemetoovi@freemail.hu  

Urbancsekné Sebestyén Marianna óvodai intézményegység vezető – tagóvoda vezető 

 

 Fürkész Központi Óvoda 

5630 Békés, Baky u. 4.  +36 (66) 411-690 

E-mail: furkeszovi@gmail.com  

Bagolyné Szűcs Andrea tagóvoda vezető 

 

 Újvárosi Tagóvoda 

5630 Békés, Csabai u. 30.  +36 (66) 414-976 

E-mail: ujvarosiovi@freemail.hu 

Lipcseiné Jakucs Anikó tagóvoda vezető 

 

 Hunyadi téri Tagóvoda 

5630 Békés, Hunyadi tér 1/1.  +36 (66) 414-995 

E-mail: hunyadi.ovi@freemail.hu  

Sávoltné Kelemen Tímea megbízott tagóvoda vezető 

 

 Korona utcai Tagóvoda 

5630 Békés, Korona u. 1.  +36 (66) 411-986  

E-mail: koronaovibekes@gmail.com

Andorné Csarnai Szidónia tagóvoda vezető 

 

 Teleky utcai Tagóvoda 

5630 Békés, Teleky u. 26.  +36 (66) 411-688 

E-mail: telekyovi@gmail.com  

Liptákné Öreg Anikó tagóvoda vezető 

 

 Tarhosi Tagóvoda 

5641 Tarhos, Kossuth u. 52.  +36 (66) 429-083 

E-mail: tarhosiovi@gmail.com 

Kürti Sándorné tagóvoda vezető


Bölcsődei intézményegységek

 Gólyafészek Bölcsőde 

5630 Békés, Rákóczi u. 16.  +36 (66) 411-219 

E-mail: golyafeszek@gmail.hu 

Zseák Lászlóné igazgatóhelyettes , bölcsődei intézményegység vezető – bölcsődevezető 

 

 Földvár Bölcsőde 

5630 Békés, Fábián u. 25/2.  +36 (66) 411-164 

E-mail: foldvarbolcsode@gmail.com 

Csökmeiné Kulcsár Márta bölcsődevezető


Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola

5630 Békés, József Attila u. 12. Tel.: +36 (66) 411-788 

A fenntartó neve, székhelye: 

Gyulai Tankerületi Központ 5700 Gyula, Ady Endre u. 19. 

Honlap: bekesiiskola.hu

Intézményvezető:  

Deákné Domonkos Julianna 

E-mail: igazgato@bekesiiskola.hu 

Intézményvezető helyettesek:  

Barna Zoltán 

E-mail: igh2@bekesiiskola.hu 

Samu Hedvig Klára 

E-mail: hepphelyettes@bekesiiskola.hu 

Vidáné Endrődy Ildikó 

E-mail: igh3@bekesiiskola.hu 

 Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola Bajza utcai Telephelye

5630 Békés, Bajza u. 1.  +36 (66) 411-506 

 Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola Tarhosi Tagiskolája

5641 Tarhos, Kossuth Lajos u. 49–51.  +36 (66) 429-170


Szokolay Sándor Alapfokú Művészeti Iskola

Fenntartó tankerületi központ megnevezése: Gyulai Tankerületi Központ

OM azonosító: 203461

5630 Békés, Petőfi u. 1. +36 (66) 411-819

E-mail: amivezeto@bekesiiskola.hu zeneszbagoly@gmail.com

facebook: https://www.facebook.com/bekesizeneiskola/

intézményvezető: Bagoly László +36 (30) 423-5951

 

Telephelyek:

5630 Békés, Petőfi utca 21.

5673 Kamut, Petőfi Sándor utca 47.

5622 Köröstarcsa, Kossuth Lajos utca 6.

5641 Tarhos, Kossuth Lajos utca 49-51.

Oktatott művészeti ágak:

 

zeneművészet, táncművészet, képző- és iparművészet, szín- és bábművészet


"Szegedi"

Szegedi Kis István Református Gimnázium,  Technikum, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium 

5630 Békés, Petőfi S. u. 11–13. (Székhely) +36 (66) 411-867 

E-mail: titkarsag@szkirg.hu 

Honlap: refibekes.hu

Igazgató: Palatinus Pál 

 +36 (70) 944-5882 

E-mail: igazgato@refibekes.hu 

Gazdasági igazgatóhelyettes: Kis Eszter 

 +36 (20) 476-6410 

E-mail: gazdasagi@szkirg.hu 

Gimnáziumi, technikumi intézményegység vezető: Dr. Pataki Ágnes 

+36 (66) 411-867 

E-mail: pataki.agnes76@gmail.com 

 

Általános Iskola 

 Békés, Szánthó A. u. 3.  +36 (66) 411-222 

E-mail: szkirgkaracs@gmail.com 

Általános iskolai intézményegység vezető: Vég Gábor 

+36 (20) 517-8392 

E-mail: veggabor@freemail.hu 

Intézményegységvezető-helyettes: Balog Vilmos 

+36 (30) 988-6584 

E-mail: bvbekes@freemail.hu

 

Petőfi utcai alsó tagozat 

Békés, Petőfi S. u. 3–5.  +36 (66) 411-867 

Intézményegységvezető-helyettes: Gion Márton 

+36 (20) 243-7613 

E-mail: gionmrtn@gmail.com 

 

Rákóczi utcai alsó tagozat 

 Békés, Rákóczi u. 8.  +36 (66) 411-785 

Intézményegységvezető-helyettes: Fekete Józsefné 

+36 (70) 244-5586 

E-mail: fmary59@citromail.hu 

 

Óvoda 

 Békés, Jantyik M. u. 33.  +36 (66) 411-438 

E-mail: ovodajantyik@gmail.com 

Óvodai intézményegység vezető: Taróné Tyukodi Anikó 

+36 (20) 215-0679 

 

 Kollégium 

 Békés, Petőfi S. u. 5–7. 

Telephelyvezető: Tyukodi Marianna 

E-mail: majan77@gmail.com


Dr. Illyés Sándor Intézmény

Dr. Illyés Sándor Óvoda, Általános Iskola,  Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai  Módszertani Intézmény 

 5630 Békés, Szánthó Albert u. 10.  +36 (66) 251-101

E-mail: egymi.bekes@gmail.com

Honlap: www.bekesegymi.hu  

A fenntartó neve, székhelye: 

Gyulai Tankerületi Központ 5700 Gyula, Ady Endre u. 19. 

 Az intézmény profilja: Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése-oktatása óvodától szakis koláig. 

Intézményvezető: Aléné Kucsera Andrea 

+36 (30) 300-5309 

Általános intézményvezető helyettes, szakiskolai, készségfejlesztő  iskola intézményegység-vezető: Maczikné Horváth Annamária 

+36 (70) 360-8085 

Intézményvezető helyettes, általános iskola, fejlesztő-nevelés okta tás intézményegység-vezető:Pataky Attila Zoltánné 

+36 (30) 206-9652  

Utazó gyógypedagógiai hálózat intézményegység-vezető: Gábrielné Zelman Edit 

+36 (66) 411-046

E-mail: utazobekes@gmail.com 

 

 Kollégium 

5630 Békés, Szánthó Albert u. 10.  +36 (66) 416-735 

Intézményegység vezető: Karácson Sándor  

+36 (20) 289-7522

E-mail: karacson73@gmail.com


Gál Ferenc Intézmény

Gál Ferenc Egyetem Technikum, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 

Az intézmény rövid neve: GFE Technikum és Szakképző Iskola

 5630 Békés, Hőzső u. 39.  +36 (66) 411-577

E-mail: technikum@gfe.hu 

Honlap: www.gfe-technikum.hu 

Facebook: https://www.facebook.com/gfetechnikum/ 

 A fenntartó neve, székhelye: 

Gál Ferenc Egyetem 6720 Szeged, Dóm tér 6. 

Az intézményt képviseli: 

Moldován-Garas Helga igazgató 

 

Az intézmény telephelyei: 

 5630 Békés, Szarvasi u. 42. 

 5630 Békés, Szarvasi u. 42/1. 

 5630 Békés, Petőfi S. u. 7. 

 5700 Gyula, Szent István út 17–19. 

 Szakképzési alapfeladatok: 

• Technikumi szakmai oktatás és szakképző iskolai szakmai oktatás 

 Egyéb feladatok:  Kollégiumi ellátás, Felnőttek oktatása, Felnőttképzés


Reményhír Intézmény

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 

5630 Békés, Jantyik M. u. 21–25.  +36 (70) 672-7157 

Honlap: www.remenyhirintezmeny.hu 

E-mail: igazgato@remenyhir.hu 

Intézményvezető: Durkóné Illés Bernadett 

 

Intézményegységek:  

 

 Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskolája

 5630 Békés, Jantyik M. u. 21–25.   +36 (70) 322-3865 

E-mail: eotvos@remenyhir.hu 

Intézményegység vezető: Balogh Erika  

 

 Reményhír Intézmény Epreskerti Óvodája

 5630 Békés, Móricz Zs. u. 44.   +36 (70) 679-2473 

E-mail: kovacsza@remenyhir.hu 

Intézményegység vezető: Kovács Zita Andrea 

 

 Reményhír Intézmény Alapfokú Művészeti Iskolája

 5630 Békés, Jantyik M. u. 21–25.  +36 (70) 672-7157 

E-mail: igazgato@remenyhir.hu 

Intézményegység vezető: Durkóné Illés Bernadett 

 

 Reményhír Intézmény Erdős Kamill Szakképző Iskolája

 5630 Békés, Jantyik M. u. 21–25.  +36 (70) 672-7157 

E-mail: igazgato@remenyhir.hu 

Intézményegység vezető: Durkóné Illés Bernadett


Egyházak

 Békési Református Egyházközség  

5630 Békés, Széchenyi tér 21.   +36 (66) 411-357 

E-mail: brefegyh@t-online.hu 

Honlap: www.bekesireformatusok.hu 

Lelkipásztor: Katona Gyula 

Gondnok: Gellén János  

Istentisztelet:  vasárnap 9:15-kor a templomban, 17 órakor a gyülekezet teremben  (nyári időszakban 18 órakor) 

Bibliaóra:  pénteken 17 (téli időszámítás szerint) valamint 18 órakor (nyári időszámí tás szerint) a gyülekezeti teremben 

Az egyházközség illetékességi területe Békés, Murony, Kamut, Tarhos és  Bélmegyer településekre terjed ki. 

 

 Szentháromság Plébánia - Katólikus Egyházközösség

5630 Békés, Széchenyi tér 3.   +36 (66) 411-013 

E-mail: bekesipleban@invitel.hu 

Plébános: Dr. Esiobu Anayo Augustus  

Mise: vasárnap: 9:00 

 

 MPE OCM Segítő Szolgálat 

5630 Békés, Petőfi u. 56.  +36 (66) 412-217 

E-mail cím: segito@remenyhir.hu 

Intézményvezető: Fazekas Hajnalka 

 

 Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió

 5630 Békés, Petőfi u. 56.  +36 (66) 412 217 

E-mail: titkarsag@remenyhir.hu 

Vezető: Durkó Albert misszióvezető 

Lipcsei János főigazgató 

 

Békésen Érted Kft. 

5630 Békés, Verseny u. 7.  +36 (70) 322-3867 

E-mail: rossut@remenyhir.hu 

Ügyvezető: Rossu Theo  

 

 Cigány Módszertani és Kutató Központ

 5630 Békés, Verseny u 7.  +36 (70) 394-8682 

E-mail: igazgato@cimok.hu 

Misszióvezető: Durkó Albert  

Igazgató: Surman László  

 

 Pünkösdi Cigánymisszió Szeretetszolgálat 

5630 Békés, Petőfi u. 56.  +36 (70) 624-3580  

E-mail: szeretetszolgalat@remenyhir.hu 

Misszióvezető: Durkó Albert  

Koordinátor: Kis István

 

 Tizenkét Forrás Kft. 

5630 Békés, Verseny u. 7.  +36 (66) 412-217 

E-mail: 12forraskft@gmail.com 

Képviseli: Sipiczki András ügyvezető 

 

  Békési Baptista Gyülekezet 

5630 Békés, Teleky u. 39.  +36 (20) 775-8600 

E-mail: pasztor@bekesibaptista.hu 

Alkalmaink a Békési Baptista Gyülekezet Youtube csatornáján: Kedd 19:00 Igepercek Vasárnap 10:00 Istentisztelet 

 

 Hit Gyülekezete 

5630 Békés, Rákóczi út 4–6.  +36 (70) 673-3941 

E-mail: karzoli20@gmail.com 

Istentisztelet időpontja: péntek 18:00 

Lelkész: Karácson Zoltán

 

 Hetednapi Adventista Egyház békési gyülekezete

5630 Békés, Kert u. 1.  +36 (30) 678-8880

 E-mail: adventista.bekes@gmail.com 

 simoncsaba@adventista.hu

Lelkész: Simon Csaba 

Összejöveteleink: Péntek: Imaóra.  Téli időszámítás idején 18.00 óra, nyári időszámítás idején 19.00 óra Szombat: Bibliatanulmány: 9.30; Istentisztelet: 11.00 és 16.00 óra. 

5630 Békés, Petőfi u. 29. (Bibliaház) 

Összejöveteleink: Szombat: Bibliatanulmány 9.30; Istentisztelet: 11.00 óra. 

 

 Élet Fája Pünkösdi Gyülekezet (Magyar Pünkösdi Egyház)

Békés, Drága u. 25. 

Honlap: www.eletfaja.hu 

E-mail: info@eletfaja.hu 

Istentiszteleti alkalmunk: vasárnap 9:00 óra Online igehirdetésünk: vasárnap 10:00 óra 

A gyülekezet felelős vezetője: Bereczki Gábor lelkipásztor 

„A város főútjának közepén, a folyó két ága között van az élet fája, amely  tizenkétszer hoz termést, minden egyes hónapban megadja termését,  és a fa levelei a népek gyógyítására szolgálnak.” Küldetésünk alapja ez az igevers.

 

 Tágas Tér Gyülekezet 

5630 Békés Szarvasi u. 2.   +36 (30) 402-7404 

E-mail: filottgy@gmail.com 

Gyülekezet vezetője: Filó György 

Rendszeres összejövetelek:  minden vasárnap 16.00 istentisztelet, és gyermek foglalkozás minden csütörtök 18.00 kiscsoportos foglalkozás 

 

 Kegyelem Gyülekezet 

Békés, Verseny u. 7. 

Istentiszteleti alkalom: vasárnap 17.00 óra Ifi alkalom: szombat 18.00 óra Hétköznap: házicsoportok


Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum

Székhely: Békési Galéria (Bérház)

5630 Békés, Széchenyi tér 4.   +36 (66) 411-943 

E-mail: jantyik.muzeum@gmail.com 

honlap: jantyikmatyasmuzeum.hu 

Vezető: Sápiné Turcsányi Ildikó 

 

 Telephelyeink:  

• Nagyház: 5630 Békés, Széchenyi tér 6. 

• Békési Ház (Tájház): 5630 Békés, Durkó u. 8. – nyitvatartás jelenleg szünetel 

• Iskolamesteri Lakás: 5630 Békés, Petőfi u. 41.  Előzetes időpontegyeztetéssel látogatható múzeumi raktár.


Békés Városi Püski Sándor Könyvtár

5630 Békés, Széchenyi tér 4. +36 (66) 411-171

E-mail: bekesikonyvtar@bekesikonyvtar.hu

Honlap: www.bekesikonyvtar.hu

Facebook: www.facebook.com/bekesikonyvtar

Igazgató: Erdősné Sági Mária

Nyitvatartás: Hétfő: 14-18 óra Kedd-péntek: 10-18 óra Szombat: 9-13 óra


Kulturális Központ

Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ 

5630 Békés, Jantyik M. u. 23–25. +36 (66) 411-142 

E-mail: bekesikultura@bekesikultura.hu 

Honlap: www.bekesikultura.hu 

Vezetők: 

Dr. Pappné Darida Andrea igazgató 

Vigné Darányi Berta igazgatóhelyettes  

Polgár Zoltán igazgatóhelyettes  

 

Intézményegységek: 

• Kulturális Központ 

• Városi Sportcsarnok 

• Városi Sportpálya 

Bemutatkozás: A kulturális központ tevékenysége során kiemelt szerepet kap a város  civil szervezeteivel, kisközösségeivel való szoros együttműködés. Szóra koztató programokkal, előadásokkal, zenés, táncos rendezvényekkel és  informális tudásbővítést kínáló lehetőségek sorával várjuk látogatóinkat,  valamint rendszeres sport és kikapcsolódási lehetőségeink, szakköreink közül vagy terembérlési kínálatunkból is válogathatnak. A Városi Sportcsarnok testnevelés óráknak, délutáni és hétvégi edzé seknek, mérkőzéseknek, iskolai sportnapoknak és alkalmi rendezvé nyeknek ad otthont. A Sportpályát egész évben a helyi atlétika egyesület, illetve a Békési Kézilabda Club, Békési Futball Club és a Békési Súlyemelő TE veszi  igénybe.


Egyéb közérdekű telefonszámok

Megyei Kormányhivatal: Békéscsaba, Derkovits sor 2. +36 (66) 622-000

 

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály:  5600 Békéscsaba, Luther u. 3. +36 (66) 519-123 

 

Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály Közfoglalkoztatási Osztály:  5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/6.  +36 (66) 444-211 

 

Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatósága:  5600 Békéscsaba, Szabadság tér 7.  +36 (66) 524-100 

 

Civil Szervezetek Háza: 5630 Békés, Hőzső u. 4. +36 (66) 417-126 E-mail: civilhaz@gmail.com 

 

BKSZ: 5630 Békés, Verseny u 4. +36 (66) 447-150

 

Békési Posta: 5630 Békés, Széchenyi tér 4/1.  +36 (66) 411-249

 

Hibabejelentők:  

• Áram: +36 (62) 568-881 

• Víz: +36 (80) 922-333 

• Gáz: +36 (80) 424-242 

 

Temetkezés:  

Rózsa Temetkezés. Békés, Szarvasi u. 27.  +36 (30) 251-2102

Békés Temetkezési Szolgáltató. Békés, Piactér 1.  +36 (66) 411-957


Postacím


Békési Polgármesteri Hivatal 5630 Békés, Petőfi Sándor utca 2.