Bajt okozott a jóképű békési trombitás

Bajt okozott a jóképű békési trombitás

Érdekességek

A békési trombitás esete 1881-ből. A lapok a miskolczi hadgyakorlatok utolsó napjáról a következő kis részletet fölemlítik.


Nem kis bajt okozott e napon egy békési fiú a trombitájával. Szigorúan meg volt tiltva bármely csapatnál a trombitaszó. Naponkint a harcz beszüntetését csakis őfelsége híres trombitása jelezte; utána átvette a véghetetlen lánczolatba fejlődött csapatosztagok minden trombitása a jelet s adta tovább. Ez mindennap egyike volt a legérdekesebb pillanatoknak. Sajátságos benyomást tett, mikor a trombitahang lassankint terjed messzebb és messzebb, míg végre elenyészett a nagy távolságban. — Az utolsó nap azonban egy jó képű békési trombitás nem akarta bevárni fényes ruhájú nagyúri vetélytársát és nem tudni ostobaságból vagy unalmából, egyszerre csak teljes tüdővel fújta a „tüzet szüntess" jelet. Alig harsant fel a jel, visszhangozta azt száz más trombitás, ki erősebben, ki gyöngébben. A legénység megszűnt puffogtatni, ágyuk dörögni, a parancsnokok pedig teljes megnyugvással várták a további rendeleteket. De annál nagyobb zavar és fejetlenséget okozott a jámbor trombitás dolga a fővezetőségnél. Amint meghallották a trombitaszót, melyet nem ők rendeltek el, csak egymásra néztek, azt hívén, hogy bizonyára valahol valami nagy baj történhetett, talán tölténnyel lőttek egymásra, a mi ily nagy gyakorlatok alkalmával már nem egyszer történt. A sok segéd és parancsőrtisztet szétküldöttek a szélrózsa minden irányában meg tudni mi az újság. Csak hosszú idő múltán tudták meg a valót, s Vilmos főherczeg volt az első ki a békési fiunak megparancsolta, — hogy most már csak fújja hamarosan a „tüzelni" jelet, és tegye jóvá hibáját. A szegény halálra ijedt baka belefújt a trombitájába, és a puffogás újból kezdődött.


Előző Cikk Következő Cikk